Självklart har Sävsjö en framtid

”Självklart har Sävsjö en framtid!” skriver kommunalråd Therese Petersson i en insändare. Hon ger sedan ett antal exempel på vad som är på gång och skriver att ”Vi är fyllda med hopp och tillförsikt om framtiden, i en kommun som andas Tillsammans och sjuder av entreprenörskap”.  Insändaren är ett svar till dignaturen ”Fundersam Sävsjöbo” som ställde ett antal berättigade frågor om kommunens utveckling. Detta utifrån att det ibland påstås att kommunen inte har någon framtid. Läs Therese Peterssons välfomulerade insändarsvar på följande länk:

 

Självklart har Sävsjö en framtid!


Svar till skribenten ”Fundersam Sävsjöbo” den 1 februari

Tack för ditt engagemang för Sävsjö kommuns framtid. Den artikel som jag tror att du hänvisar till handlade om Dun & Bradstreets ranking ”Sveriges framtidskommuner” och där attraktivitet var ett av tre områden som betygsattes tillsammans med humankapital och näringslivets struktur. I undersökningen hamnade vi på plats 275 av 290 kommuner. I topp hamnade flera av landets storstadskommuner. Vårt geografiska läge som inlandskommun, branschbalansen i näringslivet, invånarnas utbildningsnivå och befolkningstillväxten var några faktorer som låg till grund för resultatet.

Det är flera invånare som hört av sig och uttryckt förvåning över undersökningen – och i synnerhet den negativa vinkeln i artikeln. Man känner inte igen sig i den negativa bild som målas upp och vill försvara kommunen. Vilket engagemang våra invånare visar!

Som kommun blir vi föremål för otaliga marknadsundersökningar och rankingar varje år. Det är tacksamt för media att fokusera på enskilda resultat och dra vinklade slutsatser om bra och dåligt i rubriker. En del undersökningar har lägre kvalitet och trovärdighet, medan andra, som databasen Kolada som Rådet för främjande av kommunala analyser står bakom, är något vi följer noggrant och tar på stort allvar. Som politiska ledare kan vi inte bemöta allt som skrivs om vår kommun. Vi som bor här vet att verkligheten är mycket mer mångfacetterad än enskilda rankingar. Men vi får heller inte tillåta oss att bli faktaresistenta och vi får inte blunda för att rankingarna säger något som vi bör förhålla oss till och hantera.

Frågan om attraktivitet är spännande och kan vara olika beroende på vem du pratar med, i vilken fas man är i livet och så vidare. Från kommunledningen planerar vi därför ett större evenemang i vår där allmänheten bjuds in för att medverka i en dialog om just attraktivitet och framtidstro. Vi politiker kommer vara där. En inbjudan kommer skickas ut i god tid före evenemanget och alla är välkomna.

Jag uppskattar mycket att insändarskribenten själv pratar om att det ”är dags att vi alla kavlar upp ärmarna, börja tänka positivt om vår lilla fina kommun och jobbar för att våra visioner om Sävsjö ska uppfyllas”. Jag kunde inte uttryckt det på annat sätt själv.

Alla som bor och lever här har ett ansvar för att bidra till attraktiviteten. Vi är alla ambassadörer för vår kommun och alla kan vi bidra till både bilden av vår kommun och till utbudet. Det är inte svårt att hitta massor av positiva nyheter och starka initiativ både från våra samhällen, föreningar, kyrkor och andra aktörer inom civilsamhället och från oss inom Sävsjö kommun som offentlig verksamhet. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. I sommar ser vi bland annat fram emot en härlig sommargata på torget, ett nytt vackert våtmarksområde i Tällevad, en ny gång- och cykelväg längs Trävaruvägen i Vrigstad, nya fantastiska projekt som vårt föreningsliv driver i våra tätorter och välkomnar nya företagssatsningar i vår kommun. Vi är fyllda med hopp och tillförsikt om framtiden, i en kommun som faktiskt andas Tillsammans och sjuder av entreprenörskap. En grå och kylslagen februaridag är det svårt att känna, men vi vet att våren kommer med sina ljumma vindar.

Några förtydliganden behövs slutligen:

• Det finns inga beslut att lägga ner någon av utbildningarna på Aleholm, det är bara förslag från utredaren.

• Vi annonserar just nu efter en ny arrendator till Vallsjöbaden och har fått intressanta kontakter som vi följer upp löpande. Vallsjöbaden är en pärla som vi värnar om.

• Kulturhuset är en viktig träffpunkt och ett ovärderligt nav i vår kommun. Föreningen som driver Kulturhuset gör en fantastisk insats. Som kommun försöker vi hitta olika sätt att stötta genom bidrag, rådgivning och genom att fungera som garant för olika evenemang. Men Kulturhuset är inte en kommunal verksamhet, det bör vi minnas. Som invånare behöver du engagera dig genom att besöka de många fina evenemang som arrangeras av Kulturhuset.

• Eksjöhovgårds värdshus är föremål för en utredning som rör kulturella värden och riksintressen. Det kommer utgöra underlag för framtida beslut kring området.

• En plan finns för Stadshotellet och Stora torget men vissa investeringar har skjutits på framtiden med hänsyn till bland annat ökade kostnader. Vi har inte övergivit arbetet utan arbete pågår. Fortsätt att engagera er och vi ser fram emot vårens dialogmöte om attraktivitet.

Väl mött!

Therese Petersson (KD)
kommunstyrelsens ordförandeLäs mer

Distriktsstämma med 60 årsjubileum


Läs mer

Strategier för politiska prioriteringar


Läs mer

Maria Larsson uppmuntrade på årsmöte


Läs mer

Maria Larsson kommer till årsmöte


Läs mer

Mer frihet och stöd i familjepolitik


Läs mer

Med en vitsippa önskar vi en God Jul!


Läs mer

Inspiration inför EU-val


Läs mer

Familjen i fokus på rikstinget


Läs mer

Bästa förutsättningar för MC-utbildning


Läs mer