Solenergi, integration, föreningar

För en lokalpolitiker är det viktigt att finnas till hands och föra en dialog med invånarna i den kommun man är verksam i. För mig mynnade ett samtal i sociala medier ut i att vi i Kultur och fritidsnämnden på senaste nämndsmötet beslutade om att undersöka möjligheterna med solenergi på våra fastigheter. Det känns spännande om vi kan utnyttja de stora takytor som vi har på sporthallar, badhus, hockeyhall mm för detta ändamål. Dessutom är det möjligt att från Länsstyrelsen få ett relativt stort bidrag till en sådan investering.

Det är givetvis intressant om vi på detta sätt kan minska våra energikostnader och bidra med ett mer miljövänligt alternativ. Om det slår väl ut så är det min förhoppning att vi kan installera solenergi även på andra kommunala fastigheter som tex skolor, äldreboenden osv.

Som kommuninvånare har man alltid möjlighet att lämna in ett sk. Medborgarförslag. Det är alltid roligt när invånare visar engagemang och inkommer med tankar, frågor och förslag. Den här gången handlade förslaget om att rusta upp promenadstråket som finns runt Eksjöhovgårdssjön i Sävsjö. Trots att jag känner till området väl så vill jag tacka förslagsställaren för de tankar som det väckt hos mig. Här finns en hel del man skulle kunna göra för att lyfta detta fina rekreationsområde. Jag hoppas också att vi likt promenadstråken kring reningsverket vid Djupadal kan få någon form av EU-bidrag till detta projekt som handlar mycket om tillgänglighet till en vacker naturupplevelse och att slå ett slag för folkhälsan. Förvaltningen har nu fått i uppdrag att gå vidare med projektet.

I början på året inrättade vi ett sk. integrationsbidrag, ett stöd till de föreningar som på olika sätt engagerar sig i detta viktiga arbete. Initiativen är många och det handlar om allt från mamma-barn träffar, stickcafé, fotbollsskola, utflykter mm. Föreningslivet med sina naturliga mötesplatser har stora möjligheter och en viktig uppgift när det handlar om att hjälpa våra nya landsmän in i vårt samhälle. 300 000 kr har under årets första halvår delats ut och vi vill nu avsätta ytterligare 200 000 kr för utbetalningar fram till årsskiftet.

En stor del av vårt arbete handlar om att på olika sätt stötta det rika föreningsliv som vi har i vår kommun. På nämndsmötet beslutade vi bla. om utbetalning av arrangemangsbidrag till evenemanget Reunion i Vrigstad Sporthall och en kommande föreläsning i Vrigstad Kyrka. Hela Sävsjö Kommuns medborgarhus, Kulturhuset, håller som bäst på att se över renoveringsbehov i fastighet och inköp av nya inventarier och har bla. köpt en hjärtstartare. Här finns nämnden med och stöttar lite extra under en treårsperiod med upp till 450 000 kr i investeringsbidrag.

Fredrik Håkansson vice ordförande Kultur och fritidsnämnden


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer