Stärk föreningarna för en aktiv fritid

Föreningarna behöver stärkas för en aktiv fritid skriver Benjamin Petersson och Therese Petersson. Benjamin är vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Therese kristdemokraternas kommunalrådskandidat.  I insändaren lyfter de föreningarnas betydelse och om behovet av mer rättvisa föreningsbidrag. De skriver om hur viktigt det är med fritidsgårdar och att vi behöver uppmuntra ideellt arbete. Du kan läsa hela insändaren på följande länk:

Stärk föreningarna för en aktiv fritid

Vi har i Sävsjö kommun fantastiska förutsättningar för en aktiv fritid. En av de främsta tillgångarna är den stora bredden av föreningar som genom sina många medlemmar gör en ovärderlig insats. Den 11 september är det val. Vi kristdemokrater söker ditt förtroende att fortsätta arbeta för att alla ska ha tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv. Med din röst kan våra förslag bli en verklighet.

Vi vill att det ska finnas kommunala fritidsgårdar i alla kommunens tätorter. Fritidsgårdarna ska vara trygga miljöer och platser där goda relationer skapas. Det ska finnas en variation av aktiviteter och tillräcklig bemanning med rätt kompetens. Föreningsdrivna komplement ska uppmuntras och stödjas.

Våra bibliotek är kulturbärare som utgör en väsentlig del i såväl den kommunala servicen som samhället i stort. De kan bidra till folkbildning, läsförmåga och läslust, inte minst bland barn och unga. Även integrationen gynnas genom kunskaper i svenska språket. Därför är det viktigt att biblioteken är lättillgängliga och finns i alla kommunens tätorter. Vi vill fortsätta att utveckla det som kallas ”meröppet” som innebär att man får tillgång till biblioteken fler tider, även när det inte finns bemanning. Näst på tur efter Sävsjö Stadsbibliotek bör vara det nya biblioteket som ska inrymmas i Rörviks skola.

Ett starkt civilsamhälle är grunden för vårt samhällsbygge och en viktig förutsättning för vår kommuns välmående. Vi från kommunens sida ska ge våra föreningar bästa möjliga villkor. En del i detta är att våra fritids- och idrottsanläggningar både måste underhållas och utvecklas. Vi behöver också ta hänsyn till nuvarande och framtida behov när det gäller anläggningar. Där det är möjligt ska föreningar erbjudas att själva driva anläggningar. Vi vill vidare att det ska finnas minst ett aktivitetsområde eller plats för spontanidrott i varje tätort, något som gärna får ske tillsammans med civilsamhället.

Föreningsbidragen behöver bli mer rättvisa, inte minst sett till om föreningen har en egen anläggning eller hyr en kommunal. Detta innebär att det ekonomiska stödet till föreningars anläggningar måste förstärkas. Därtill bör grundstöd till föreningarna vara utgångspunkten och detaljstyrningen begränsas.

Vi ska i alla lägen uppmärksamma, uppmuntra och uppskatta ideella krafter för deras viktiga arbete. Kristdemokraternas synsätt är att samhället ska byggas underifrån, därför är civilsamhället med ett rikt kultur- och fritidsliv prioriterat för oss.

Benjamin Petersson (KD)
Förste vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden

Therese Petersson (KD)
Kommunalrådskandidat


Strategier för politiska prioriteringar


Läs mer

Maria Larsson uppmuntrade på årsmöte


Läs mer

Självklart har Sävsjö en framtid


Läs mer

Maria Larsson kommer till årsmöte


Läs mer

Mer frihet och stöd i familjepolitik


Läs mer

Med en vitsippa önskar vi en God Jul!


Läs mer

Inspiration inför EU-val


Läs mer

Familjen i fokus på rikstinget


Läs mer

Bästa förutsättningar för MC-utbildning


Läs mer

Insändare om familj och värderingar


Läs mer