Starkt lag axlar ansvar för ny mandatperiod

Det är ett starkt kristdemokratiskt lag som från det nya året axlar ansvar i kommunens nämnds- och styrelsearbete! Du kan läsa om alla politiska uppdrag här på hemsidan under fliken ”Om oss”. På fotot ser du de alla som går in som ordförande i styrelser och nämnder. Från vänster: Hugo Cruz (kd) överförmyndarnämnd, Stefan Gustafsson (kd) Kommunstyrelsen, Susanne Sjögren (s) Kultur- och fritidsnämnd, Fredrik Håkansson (kd) Barn- och utbildningsnämnd, Johanna Danielsson (kd) Savman, Sven-Åke Gårdstam (kd) ABSI, Therese Petersson (kd) Sävebo, Kerstin Hvirf (s) Socialnämnd, Sten-Åke Claesson (c) Myndighetsnämnd. Utöver dessa är Per Danielsson ordförande i fullmäktige.


Strategier för politiska prioriteringar


Läs mer

Maria Larsson uppmuntrade på årsmöte


Läs mer

Självklart har Sävsjö en framtid


Läs mer

Maria Larsson kommer till årsmöte


Läs mer

Mer frihet och stöd i familjepolitik


Läs mer

Med en vitsippa önskar vi en God Jul!


Läs mer

Inspiration inför EU-val


Läs mer

Familjen i fokus på rikstinget


Läs mer

Bästa förutsättningar för MC-utbildning


Läs mer

Insändare om familj och värderingar


Läs mer