Teknikcollege förstärker samarbete med företagen

Riksföreningen Teknikcollege Sverige är ett samarbete mellan företag, kommuner och utbildningsanordnare och syftar till att öka status och kvalitet på industrirelevanta utbildningar. Med ett teknikcollege på Aleholm förstärks samverkan mellan skola och näringsliv ytterligare och genom certifiering av industriprogrammet, som redan idag håller en mycket hög nivå, kan utbildningen framöver i ännu högre grad motsvara företagens behov av kompetensförsörjning. På sikt finns möjlighet att även certifiera teknik- och naturprogrammet.

Nyligen var representanter från skola och näringsliv samlade till ett uppstartsmöte där Camilla Karlsson från Teknikcollege på Höglandet gav information och hjälp med handlingsplan och ansökan för certifiering. Vid mötet bildades även den lokala styrgrupp som kommer leda arbetet framåt med följande representanter:

Anders Steen, VEÅ AB Anna Wright, Orwak AB
Bengt Staude, Orwak AB Ola Bjelkvik, A-lackering AB
Björn Thiele, IF.metall
Henrik Starkman, Aleholm
Fredrik Håkansson, ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Vid mötet deltog även Helena Gill från Sävsjö Näringsliv som genom sin
erfarenhet av samverkan skola – näringsliv ger ett värdefullt stöd i processen.

”Genom certifiering av Aleholm som Teknikcollege förstärker vi det viktiga samarbetet med näringslivet och säkerställer en fortsatt hög kvalitét på utbildningen. På så sätt kommer eleverna i än högre grad få en examen som motsvarar företagens behov av kompetensförsörjning”, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson.

Fredrik Håkansson utanför Vallsjöskolan i Sävsjö

 


Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer

Stärk föreningarna för en aktiv fritid


Läs mer

Vision Höglandet om varför välja KD


Läs mer

Familjen och barnens bästa i fokus!


Läs mer

Valfilm med Therese Petersson


Läs mer

Bra med väskor från Carryalifebag


Läs mer

Företagen är en viktig motor i maskineriet


Läs mer