Teknikcollege förstärker samarbete med företagen

Riksföreningen Teknikcollege Sverige är ett samarbete mellan företag, kommuner och utbildningsanordnare och syftar till att öka status och kvalitet på industrirelevanta utbildningar. Med ett teknikcollege på Aleholm förstärks samverkan mellan skola och näringsliv ytterligare och genom certifiering av industriprogrammet, som redan idag håller en mycket hög nivå, kan utbildningen framöver i ännu högre grad motsvara företagens behov av kompetensförsörjning. På sikt finns möjlighet att även certifiera teknik- och naturprogrammet.

Nyligen var representanter från skola och näringsliv samlade till ett uppstartsmöte där Camilla Karlsson från Teknikcollege på Höglandet gav information och hjälp med handlingsplan och ansökan för certifiering. Vid mötet bildades även den lokala styrgrupp som kommer leda arbetet framåt med följande representanter:

Anders Steen, VEÅ AB Anna Wright, Orwak AB
Bengt Staude, Orwak AB Ola Bjelkvik, A-lackering AB
Björn Thiele, IF.metall
Henrik Starkman, Aleholm
Fredrik Håkansson, ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Vid mötet deltog även Helena Gill från Sävsjö Näringsliv som genom sin
erfarenhet av samverkan skola – näringsliv ger ett värdefullt stöd i processen.

”Genom certifiering av Aleholm som Teknikcollege förstärker vi det viktiga samarbetet med näringslivet och säkerställer en fortsatt hög kvalitét på utbildningen. På så sätt kommer eleverna i än högre grad få en examen som motsvarar företagens behov av kompetensförsörjning”, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson.

Fredrik Håkansson utanför Vallsjöskolan i Sävsjö

 


Från kommunalrådets skrivbord


Läs mer

Therese nytt kommunalråd


Läs mer

”Är pengarna rättvist fördelade i Sävsjö?”


Läs mer

Vitsippa om val och ny mandatperiod


Läs mer

Julstämning och tack för förtroende


Läs mer

Sävsjö vann kamp mot Skolinspektion


Läs mer

Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer