Teknikcollege förstärker samarbete med företagen

Riksföreningen Teknikcollege Sverige är ett samarbete mellan företag, kommuner och utbildningsanordnare och syftar till att öka status och kvalitet på industrirelevanta utbildningar. Med ett teknikcollege på Aleholm förstärks samverkan mellan skola och näringsliv ytterligare och genom certifiering av industriprogrammet, som redan idag håller en mycket hög nivå, kan utbildningen framöver i ännu högre grad motsvara företagens behov av kompetensförsörjning. På sikt finns möjlighet att även certifiera teknik- och naturprogrammet.

Nyligen var representanter från skola och näringsliv samlade till ett uppstartsmöte där Camilla Karlsson från Teknikcollege på Höglandet gav information och hjälp med handlingsplan och ansökan för certifiering. Vid mötet bildades även den lokala styrgrupp som kommer leda arbetet framåt med följande representanter:

Anders Steen, VEÅ AB Anna Wright, Orwak AB
Bengt Staude, Orwak AB Ola Bjelkvik, A-lackering AB
Björn Thiele, IF.metall
Henrik Starkman, Aleholm
Fredrik Håkansson, ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Vid mötet deltog även Helena Gill från Sävsjö Näringsliv som genom sin
erfarenhet av samverkan skola – näringsliv ger ett värdefullt stöd i processen.

”Genom certifiering av Aleholm som Teknikcollege förstärker vi det viktiga samarbetet med näringslivet och säkerställer en fortsatt hög kvalitét på utbildningen. På så sätt kommer eleverna i än högre grad få en examen som motsvarar företagens behov av kompetensförsörjning”, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson.

Fredrik Håkansson utanför Vallsjöskolan i Sävsjö

 


Inspiration inför EU-val


Läs mer

Familjen i fokus på rikstinget


Läs mer

Bästa förutsättningar för MC-utbildning


Läs mer

Insändare om familj och värderingar


Läs mer

Glädje över Rörviks nya skola


Läs mer

Margareta har fått årets vitsippspris!


Läs mer

Per Danielsson agerar mot psykisk ohälsa


Läs mer

Vitsippa med sommarhälsning


Läs mer

Starkt med enighet om budget


Läs mer

Region och kommundagar inspirerade


Läs mer