Tussilagon årets vitsippspristagare

Tussilagon firade trettioårsjubileum med öppethus, aktiviteter och gott fika när de överraskades av att ett gäng kristdemokrater kom för att dela ut årets Vitsippspris.  Årets pristagare är en fantastiskt fin verksamhet som bidragit till utveckling av hela Hjälmserydsbygden. Förskolan Tussilagon bidrar till trygg barnomsorg, valfrihet och att sprida goda värderingar utifrån sin tydliga kristna profil. Förskolan och den lokala församlingen har också blivit en naturlig mötesplats för hela bygden. På följande länk finns hela motiveringen:

Vitsippspriset 2019

Förskolan Tussilagon är ett utmärkt exempel på en bra fristående förskola som ger föräldrar valfrihet och som bidrar till att kommunen kan möta efterfrågan på barnomsorg. Till alla barn erbjuds en trygg, positiv och utvecklande miljö!

Förskolans namn är valt utifrån en vårblomma och det har genom åren blivit tydligt att de väl lever upp till sitt namn. Förskolan Tussilagon har visat att de har djupa rötter i Hjälmserydsbygden är uthålliga och tåliga. De bidrar till lyskraft, glädje, framtidstro och en levande landsbygd. Med sin kristna profil tillför de bygden goda värderingar och en välgörande atmosfär. Förskolan, med sin koppling till Förebergs missionsförsamling, engagerar många frivilliginsatser. De har blivit en viktig mötesplats genom att regelbundet ordna välbesökta aktiviteter.

Förskolan är en i bygden viktig och eftertraktad arbetsgivare och har alltid visat en fast framåtinriktad ledning. Den stora insats som gjorts av Karin Blom är värd att särskilt notera.

Kristdemokraterna gratulerar till 30-års framgångsrik verksamhet och önskar lycka till i arbetet framöver! Tussilagon är precis som Vitsippan en tidig vårblomma och de har många liknande goda egenskaper. Förskolan Tussilagon är en värdig mottagare till vitsippspriset 2019!

Sävsjö den 15 maj 2019

Fredrik Håkansson Ordförande,    Stefan Gustafsson Gruppledare

 

Kriterier för Vitsippspriset i Sävsjö kommun:

Kristdemokraterna i Sävsjö kommun delar årligen ut ett ”Vitsippspris” för att uppmuntra och uppmärksamma positiva företeelser i vårt närsamhälle oavsett om de sker i det tysta eller i strålkastarljuset. Vitsippspriset har sin utgångspunkt från den fina vårblomman vitsippan som också är symbolen för Kristdemokraterna. Partiets vitsippa talar om enkelhet, äkthet och samtidigt mänsklig ofullkomlighet. Mitt i denna ofullkomlighet uträttar människor stordåd – ofta i det tysta. Vitsippspriset delas ut för gärningar gjorda i denna anda och är avsett som en uppmuntran och ett erkännande till någon enskild eller organisation som har uträttat något utöver det vanliga.


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer