Uppmaning till fortsatt engagemang

Fullmäktiges nya ordförande avtackade avgående ledamöter genom att uppmana till fortsatt engagemang. ”Ert engagemang behövs i många sammanhang och vi som fortsätter i politiken behöver er uppmuntran och ert stöd” sa Per Danielsson. Avgående kristdemokrater har redan hörsammat uppmaningen eftersom Marie Karlsson axlar uppdrag i Socialnämnden och Hugo Cruz som ordförande i Överförmyndarnämnden.


Inspiration inför EU-val


Läs mer

Familjen i fokus på rikstinget


Läs mer

Bästa förutsättningar för MC-utbildning


Läs mer

Insändare om familj och värderingar


Läs mer

Glädje över Rörviks nya skola


Läs mer

Margareta har fått årets vitsippspris!


Läs mer

Per Danielsson agerar mot psykisk ohälsa


Läs mer

Vitsippa med sommarhälsning


Läs mer

Starkt med enighet om budget


Läs mer

Region och kommundagar inspirerade


Läs mer