Uppmaning till fortsatt engagemang

Fullmäktiges nya ordförande avtackade avgående ledamöter genom att uppmana till fortsatt engagemang. ”Ert engagemang behövs i många sammanhang och vi som fortsätter i politiken behöver er uppmuntran och ert stöd” sa Per Danielsson. Avgående kristdemokrater har redan hörsammat uppmaningen eftersom Marie Karlsson axlar uppdrag i Socialnämnden och Hugo Cruz som ordförande i Överförmyndarnämnden.Läs mer

Distriktsstämma med 60 årsjubileum


Läs mer

Strategier för politiska prioriteringar


Läs mer

Maria Larsson uppmuntrade på årsmöte


Läs mer

Självklart har Sävsjö en framtid


Läs mer

Maria Larsson kommer till årsmöte


Läs mer

Mer frihet och stöd i familjepolitik


Läs mer

Med en vitsippa önskar vi en God Jul!


Läs mer

Inspiration inför EU-val


Läs mer

Familjen i fokus på rikstinget


Läs mer