Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten

Det enda rätta är en rejäl upprustning av Riksväg 30 skriver Therese Petersson och Stefan Gustafsson i en debattartikel.  Trafikverket har istället för en satsning på vägen försökt sänka hastigheten flera gånger. Sävsjö kommun har med Stefan Gustafsson i spetsen tagit upp kampen för att en upprustnings ska göras istället och fått medhåll från grannkommuner, samhällsföreningar och näringsliv. Regeringen har upphävt Trafikverkets sänkningar av hastigheten. Nu behövs nästa steg och det är ett snabbt beslut om en åtgärdsplan. Läs hela debattartikeln på följande länk:

Upprusta Riksväg 30 istället för att sänka hastigheten

För att det ska bli en god tillväxt behövs väl fungerande infrastruktur i form av vägar, järnväg och bredband. För Sävsjö kommun är Riksväg 30 ett sammanhängande stråk mellan Jönköping och Växjö som är livsviktigt för pendling till arbete, studier och godstrafik men också för handel och näringsliv i orter som Vrigstad och Lammhult. Riksväg 30 är också viktig ur ett klimatperspektiv med sin koppling till Stockarydsterminalen och dess kommande laddmöjligheter för el-lastbilar.

Men trots att Riksväg 30 är en så viktig väg har inte Region Jönköpings län eller Trafikverket prioriterat de ombyggnationer som krävs för en långsiktigt säker och effektiv väg. Den dåliga lösningen har varit att försöka sänka hastigheten till 80 km/h vilket vi i Sävsjö kommun tillsammans med grannkommuner kraftigt motsatt oss. Vi har två gånger överklagat hastighetssänkningsbeslut till regeringen och fått rätt. Regeringen har ansett det oklart hur stora konsekvenser det skulle bli för vår kommuns näringsliv med mera vid en sådan försämring. Regeringen har tvingat Trafikverket att åter skruva tillbaka 90 skyltarna. Det är inte okey vare sig för oss eller regeringen att bara sänka hastigheten. Det enda rätta är en rejäl upprustning av vägen.

När Regionpolitikerna tog beslut i veckan om regional transportplan fanns tyvärr inte med några satsningar på Riksväg 30. Men positivt är att man har tagit med behovet av en utredning för att studera vilka ombyggnadsåtgärder som behövs på vägen, det är bra.

Luttrade av många år i politiken bedömer vi att det är en uppenbar fara att en satsning på Riksväg 30 fortsatt förhalas och annat kommer före. Därför kommer vi nu ta ett nytt initiativ där vi i hoppas få med oss våra politikerkollegor i vår kommun och Växjö, Vaggeryd och Jönköpings kommuner på ett krav att denna utredning ska påbörjas.

Utredningen bör vara förutsättningslös och en så kallad Åtgärdsvalstudie. Denna kan sedan i nästa steg sedan användas för att bestämma vilka insatser som behövs och för att avsätta tillräckliga resurser. Val av åtgärder i Vrigstad och Lammhult måste göras i nära dialog och samarbete med näringsliv och samhällsföreningar. Utredningen bör göras för hela sträckan som ett sammanhållet viktigt stråk i modern standard där bashastigheten snarare borde höjas än sänkas.

Vi kommer fortsätta kampen för en satsning på Riksväg 30 och för bra kommunikationer i hela Sävsjö kommun!

Stefan Gustafsson (KD)                                                                      Therese Petersson (KD)
kommunalråd                                                                                        Kommunalrådskandidat


Glädje över Rörviks nya skola


Läs mer

Margareta har fått årets vitsippspris!


Läs mer

Per Danielsson agerar mot psykisk ohälsa


Läs mer

Vitsippa med sommarhälsning


Läs mer

Starkt med enighet om budget


Läs mer

Region och kommundagar inspirerade


Läs mer

Aleholm nu certifierat som Teknikcollege


Läs mer

Sävsjöpositiv partidistriktsstämma


Läs mer

Fullmäktige med många debattinlägg


Läs mer

Kom med på årsmötesfest


Läs mer