Upptäck hälsans hemligheter

”Upptäck hälsans hemligheter – ett alternativ till sjukvård”  är rubriken på en debattartikel av Bengt Mattsson, tidigare landstingspolitiker för kristdemokraterna. Han pekar i artikeln på vikten av att leva en hälsosam livsstil och att vårda det friska. Detta särkskilt viktigt att lyfta fram just nu när det föreslås kraftiga neddragningar på sjukhusen av ekonomiska skäl. Den politiska ledningen utgår enligt Mattsson från att det är rätt budgeterat, men att det är fel på verksamheten. Att det är en åldrande befolkning och en osund livsstil bland både yngre och äldre, som kan vara orsaken, är det knappast aldrig någon som vill debattera.
Läs hela debattartikeln genom att klicka på läs mer:

Upptäck hälsans hemligheter – ett alternativ till sjukvård

Det faktum att ledningen för Regionen (f d landstinget) föreslagit kraftiga neddragningar på sjukhusen har rivit upp både känslor och debatt. Inte så konstigt med tanke på att förr eller senare blir vi i stort sett alla patienter på ett eller annat sätt. Inte sällan handlar det då om liv eller död.

Att sjukhusen inte kan hålla sin budget är inget nytt. Det har varit så under många år. Den politiska ledningen utgår alltid ifrån att det är rätt budgeterat, men att det är fel på verksamheten. Att det är en åldrande befolkning och en osund livsstil bland både yngre och äldre, som kan vara orsaken, är det knappast aldrig någon som vill debattera.

När det gäller regionsrådens löner så är det aldrig några problem med att det saknas pengar, trots att de fått sina löner höjda med cirka 50 procent de senaste 12 – 13 åren. Anledningen är naturligtvis att det budgeteras tillräckligt, vilket innebär att det aldrig behöver ställas några besparingskrav på den delen av verksamheten.

En av världens främsta experter på matens samband med miljö och hälsa, John Robbins från USA, har skrivit en bok (översatt till svenska) med titeln Hälsans hemligheter – så lever du ett långt och friskt liv. Han har åkt runt i världen och forskat i det faktum att på flera platser lever människor väldigt länge och håller sig mycket friska även i hög ålder. En gemensam faktor för dessa människor är att de generellt har en mycket sund livsstil och dessutom äter nästan bara hälsosam mat (frukt, bär och grönsaker är mycket dominerande).

I västvärlden har vi de senaste hundra åren fått ungefär 30 år längre livstid. Detta är mycket positivt, men inte problemfritt. För hundra år sedan levde en genomsnittlig person endast 6 -7 månader av sitt liv som sjuk eller svag. Numera lever vi cirka 8 -9 år av vårt liv i detta tillstånd. Att döma av hur de mår som lever med en sund livstil och äter i stort sett bara hälsosam mat så skulle vi helt klart kunna förkorta vår del av livet som sjuk eller svag ganska radikalt. Till väldig nytta och glädje både för oss personligen och hela samhället.

Jag vill inte döma de som nu är sjuka, eller kommer att bli det. Många sjukdomar, det gäller väl särskilt cancer, drabbar ofta även de som har levt mycket sunt. Detta är en gåta som forskarna mycket energiskt söker svaret på, men ännu inte funnit.

Om vi inte ska få helt orimliga kostnader för sjuk- och äldrevård i framtiden måste vi snarast börja tänka och leva på ett helt annat sätt. Sjukvården, och vi själva, måste mycket mer inriktas på att vårda det friska istället för att ingripa först när det är akut.

Bengt Mattsson (kd)
Före detta landstingspolitiker


Civilminstern på trevligt besök


Läs mer

Ella i topp till EU-val


Läs mer

Landshövding på besök


Läs mer

Distriktsstämma med 60 årsjubileum


Läs mer

Strategier för politiska prioriteringar


Läs mer

Maria Larsson uppmuntrade på årsmöte


Läs mer

Självklart har Sävsjö en framtid


Läs mer

Maria Larsson kommer till årsmöte


Läs mer

Mer frihet och stöd i familjepolitik


Läs mer

Med en vitsippa önskar vi en God Jul!


Läs mer