Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd

Vi har i barn- och utbildningsnämndens budgetarbete under året arbetat för att utöka de ekonomiska resurserna till de elever som har allra svårast att klara av sin skolgång. Inför 2023 tilldelar vi nu totalt 4,9 miljoner till olika ändamål i vår verksamhet där den största andelen går till elever i behov av särskilt stöd. Vi är också beredda att fortsätta förstärka stödet i kommande budgetbeslut utifrån de behov som identifierats ute i skolorna. Läs om överenskommelsen i vår politiska samverkan på följande länk:

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Strategier för politiska prioriteringar


Läs mer

Maria Larsson uppmuntrade på årsmöte


Läs mer

Självklart har Sävsjö en framtid


Läs mer

Maria Larsson kommer till årsmöte


Läs mer

Mer frihet och stöd i familjepolitik


Läs mer

Med en vitsippa önskar vi en God Jul!


Läs mer

Inspiration inför EU-val


Läs mer

Familjen i fokus på rikstinget


Läs mer

Bästa förutsättningar för MC-utbildning


Läs mer

Insändare om familj och värderingar


Läs mer