Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd

Vi har i barn- och utbildningsnämndens budgetarbete under året arbetat för att utöka de ekonomiska resurserna till de elever som har allra svårast att klara av sin skolgång. Inför 2023 tilldelar vi nu totalt 4,9 miljoner till olika ändamål i vår verksamhet där den största andelen går till elever i behov av särskilt stöd. Vi är också beredda att fortsätta förstärka stödet i kommande budgetbeslut utifrån de behov som identifierats ute i skolorna. Läs om överenskommelsen i vår politiska samverkan på följande länk:

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Sävsjö vann kamp mot Skolinspektion


Läs mer

Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer