Vägar, bredband, bygdegårdar och kompetens

De senaste dagarna har det debatterats om viktiga frågor för vår kommun. I Kulturhuset var det en föreläsning av PO Tidholm och i en efterföljande paneldebatt blev landsbygdsutveckling temat. Vi som kristdemokrater tryckte särskilt på vikten av att det finns bra vägar, bredband och goda möjligheter att bygga bostäder. Vi lyfte också fram hur betydelsefullt det är med mötesplatser på landsbygden. När P4 var i Sävsjö för att lyfta aktuella frågor så blev Stefan Gustafssons roll att med Patrik Cristierson (M) debattera personalförsörjning och kompetens. Vi var överens om behovet av utbildning och satsningar för att få nya svenskar snabbt in på arbetsmarknaden. Läs mer på: www.savsjo.blogspot.se/kompetens.se


Margareta har fått årets vitsippspris!


Läs mer

Per Danielsson agerar mot psykisk ohälsa


Läs mer

Vitsippa med sommarhälsning


Läs mer

Starkt med enighet om budget


Läs mer

Region och kommundagar inspirerade


Läs mer

Aleholm nu certifierat som Teknikcollege


Läs mer

Sävsjöpositiv partidistriktsstämma


Läs mer

Fullmäktige med många debattinlägg


Läs mer

Kom med på årsmötesfest


Läs mer

Inspirerande utbildningsdag


Läs mer