Vägar, bredband, bygdegårdar och kompetens

De senaste dagarna har det debatterats om viktiga frågor för vår kommun. I Kulturhuset var det en föreläsning av PO Tidholm och i en efterföljande paneldebatt blev landsbygdsutveckling temat. Vi som kristdemokrater tryckte särskilt på vikten av att det finns bra vägar, bredband och goda möjligheter att bygga bostäder. Vi lyfte också fram hur betydelsefullt det är med mötesplatser på landsbygden. När P4 var i Sävsjö för att lyfta aktuella frågor så blev Stefan Gustafssons roll att med Patrik Cristierson (M) debattera personalförsörjning och kompetens. Vi var överens om behovet av utbildning och satsningar för att få nya svenskar snabbt in på arbetsmarknaden. Läs mer på: www.savsjo.blogspot.se/kompetens.se


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer