Valmanifest i korta punkter

Sävsjö kommun är en fantastiskt bra kommun! Men vi vill göra den till en ännu bättre plats genom en rad förbättringar som finns i vårt valmanifest. Här kan Du läsa dessa i några korta punkter:

”Vi ska alltid vara familjens röst”

”Föräldrarna ska själva bestämma över hur de vill fördela föräldradagarna”

”Max 12 barn i förskolans småbarnsavdelningar”

”Förälder som vill vara hemma lite längre när barnen är små ska få 6000 kr per månad i barnomsorgspeng”

”Barn och unga ska få bästa möjliga uppväxtvillkor”

”Vår grundskola ska vara bland de 20 bästa i landet”

”Nolltolerans mot droger bland unga”

”Konstgräs och löparbanor, vi värnar föreningslivet”

”Ökad satsning på att unga får jobb eller utbildning”

”Fler närpoliser”

”Ett gott liv hela livet med anpassade bostäder för äldre och goda arbetsvillkor för personal inom omsorgen.”

”Bra förutsättningar för utveckling av livskraftiga företag och underlätta nyföretagande”

”Bra kollektivtrafik med god turtäthet till angränsande kommuner”

”En minskning av koldioxidutsläppen i kommunen till 2020 med 20%”

”Vi kommer ta ansvar för att det fortsatt ska vara ordning och reda i kommunens ekonomi”

”Vi ska vara en stark röst för våra medborgares bästa som märks och gör skillnad!”

”Vi bygger på vår kristna värdegrund där alla människor har ett unikt och lika värde”

Läs gärna hela vårt valmanifest!


Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer

Stärk föreningarna för en aktiv fritid


Läs mer

Vision Höglandet om varför välja KD


Läs mer

Familjen och barnens bästa i fokus!


Läs mer

Valfilm med Therese Petersson


Läs mer