Valmanifest i korta punkter

Sävsjö kommun är en fantastiskt bra kommun! Men vi vill göra den till en ännu bättre plats genom en rad förbättringar som finns i vårt valmanifest. Här kan Du läsa dessa i några korta punkter:

”Vi ska alltid vara familjens röst”

”Föräldrarna ska själva bestämma över hur de vill fördela föräldradagarna”

”Max 12 barn i förskolans småbarnsavdelningar”

”Förälder som vill vara hemma lite längre när barnen är små ska få 6000 kr per månad i barnomsorgspeng”

”Barn och unga ska få bästa möjliga uppväxtvillkor”

”Vår grundskola ska vara bland de 20 bästa i landet”

”Nolltolerans mot droger bland unga”

”Konstgräs och löparbanor, vi värnar föreningslivet”

”Ökad satsning på att unga får jobb eller utbildning”

”Fler närpoliser”

”Ett gott liv hela livet med anpassade bostäder för äldre och goda arbetsvillkor för personal inom omsorgen.”

”Bra förutsättningar för utveckling av livskraftiga företag och underlätta nyföretagande”

”Bra kollektivtrafik med god turtäthet till angränsande kommuner”

”En minskning av koldioxidutsläppen i kommunen till 2020 med 20%”

”Vi kommer ta ansvar för att det fortsatt ska vara ordning och reda i kommunens ekonomi”

”Vi ska vara en stark röst för våra medborgares bästa som märks och gör skillnad!”

”Vi bygger på vår kristna värdegrund där alla människor har ett unikt och lika värde”

Läs gärna hela vårt valmanifest!


Strategier för politiska prioriteringar


Läs mer

Maria Larsson uppmuntrade på årsmöte


Läs mer

Självklart har Sävsjö en framtid


Läs mer

Maria Larsson kommer till årsmöte


Läs mer

Mer frihet och stöd i familjepolitik


Läs mer

Med en vitsippa önskar vi en God Jul!


Läs mer

Inspiration inför EU-val


Läs mer

Familjen i fokus på rikstinget


Läs mer

Bästa förutsättningar för MC-utbildning


Läs mer

Insändare om familj och värderingar


Läs mer