Valmanifest i korta punkter

Sävsjö kommun är en fantastiskt bra kommun! Men vi vill göra den till en ännu bättre plats genom en rad förbättringar som finns i vårt valmanifest. Här kan Du läsa dessa i några korta punkter:

”Vi ska alltid vara familjens röst”

”Föräldrarna ska själva bestämma över hur de vill fördela föräldradagarna”

”Max 12 barn i förskolans småbarnsavdelningar”

”Förälder som vill vara hemma lite längre när barnen är små ska få 6000 kr per månad i barnomsorgspeng”

”Barn och unga ska få bästa möjliga uppväxtvillkor”

”Vår grundskola ska vara bland de 20 bästa i landet”

”Nolltolerans mot droger bland unga”

”Konstgräs och löparbanor, vi värnar föreningslivet”

”Ökad satsning på att unga får jobb eller utbildning”

”Fler närpoliser”

”Ett gott liv hela livet med anpassade bostäder för äldre och goda arbetsvillkor för personal inom omsorgen.”

”Bra förutsättningar för utveckling av livskraftiga företag och underlätta nyföretagande”

”Bra kollektivtrafik med god turtäthet till angränsande kommuner”

”En minskning av koldioxidutsläppen i kommunen till 2020 med 20%”

”Vi kommer ta ansvar för att det fortsatt ska vara ordning och reda i kommunens ekonomi”

”Vi ska vara en stark röst för våra medborgares bästa som märks och gör skillnad!”

”Vi bygger på vår kristna värdegrund där alla människor har ett unikt och lika värde”

Läs gärna hela vårt valmanifest!


Roland Utbult – om arbetet i politiken


Läs mer

Sommarvitsippa


Läs mer

Magnus och Annicki på Sävsjö besök


Läs mer

Nu ska listan till kommunvalet börja ta form


Läs mer

Deklaration för en stark demokrati


Läs mer

Therese nytt toppnamn


Läs mer

Stefan årets kristdemokrat


Läs mer

Extra årsmöte den 19 april


Läs mer

Johanna är ny i partidistriktsstyrelsen


Läs mer

Vi kan inte leva av bredband …..


Läs mer