Världens bästa plats att växa upp på!

Debattartikel av Fredrik Håkansson och Anna-Karin Yngvesson:

Vår kommun är en bra plats att växa upp på, men vi Kristdemokrater vill mer!
Familjen är viktig för dagens och morgondagens samhälle. Trygga familjer ger ett tryggare Sverige. Politik ska stödja inte bestämma.

Barngrupperna på småbarnsavdelningarna ska ha ett maxtak på 12 barn.
Föräldrar som själva tar hand om sina barn bör få ta del av barnomsorgspengen.
Vi Kristdemokrater vill ha en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. ALLA barn och elever ska trivas.
Mer fysisk aktivitet i skolan för bättre hälsa och inlärning. Anställa fler speciallärare och öka tillgången till elevvården.
Bra lärare ska ha bra löneutveckling.
Vår grundskola i Sävsjö kommun ska vara bland de 20 bästa i landet!
Aleholm ska ges förutsättningar att även fortsättningsvis vara en gymnasieskola i framkant med mycket goda resultat.
Vi vill att i vår kommun ska barn och ungdomar känna att de får förutsättningar att lyckas. Att de når sina mål och drömmar.
Nolltolerans för droger bland unga. Vi vill satsa på barn och ungas fritidsintressen. Konstgräsplan för fotboll, allväderbanor för friidrott, skatepark, ungdomens hus mm.
Att förbättra barn och ungas levnadsvillkor leder till ett samhälle som är bra för ALLA!

Anna-Karin Yngvesson och Fredrik Håkansson kristdemokraterna Sävsjö kommun


Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer

Stärk föreningarna för en aktiv fritid


Läs mer

Vision Höglandet om varför välja KD


Läs mer

Familjen och barnens bästa i fokus!


Läs mer

Valfilm med Therese Petersson


Läs mer