Vi är i Sävsjö stolta över att ha en äldreomsorg i toppklass

Utifrån den kristna värdegrund som vi har i vårt parti och utifrån vår viktiga deklaration om varje människas unika och okränkbara värde ser vi det som oerhört angeläget att ge varje människa ett bra och tryggt liv. Vi är därför mycket stolta över den äldreomsorg som bedrivs i vår kommun och att Sävsjö kommun är bra att leva i även som äldre!

Detta skriver kd-ledamöter i socialnämnden som svar på tal utifrån en insändare i Smålands dagblad som skrivits av Mikael  Sterner (S), Sävsjö.

Här nedan kan Du läsa hela den insändare som publicerades i kortversion på Smålands Dagblads insändarsida 2014-02-06

I en insändare 29 januari påstår Socialdemokraten Mikael Sterner i Sävsjö, genom att hänvisa till en Sifoundersökning, att vi kristdemokrater genom exempelvis valfrihetsreform för äldre och privatisering av apotek gjort det otryggt att åldras.
Vi tycker det är tråkigt att en socialdemokrat i Sävsjö faller in i den nationella kampanjen för att svartmåla svensk äldreomsorg. Målet synes vara att skada framförallt oss kristdemokrater genom att skapa en bild av oro och otrygghet i äldreomsorgen. Vi vill med kraft slå fast att Sverige, med Maria Larsson (KD) som äldreminister, är världens bästa land att åldras i. Här i Sävsjö, där vi kristdemokrater är största alliansparti, är vi dessutom i Sverigetopp!

Mikael Sterner hänvisar i sin kritik till en Sifoundersökning som tas för sanning och ska visa att äldreomsorgen blivit sämre och otrygg. Det kan därför vara bra att veta att denna undersökning är en mycket begränsad dataenkät som här i Småland gått till 80 personer. Utifrån en negativ vinkel frågas människor för att få den bild man vill få fram bekräftad. Dessutom är det förmodligen så att en mycket stor andel av de som svarar varken har kunskap eller erfarenhet, om det som frågas efter. Man kan också fråga sig hur många äldre som överhuvudtaget svarat på en sådan dataenkät? Denna enkät hör hemma i papperskorgen och ger inte möjlighet att dra några som helst slutsatser.

Det är betydligt mer relevant att utgå från Socialstyrelsens mätning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013?”. Den senaste undersökningen kom så sent som 4 december och baserar sig på att man faktiskt har frågat ALLA äldre i målgruppen om vad de tycker om sin vård och omsorg. Vi här i Sävsjö är förstås särskilt stolta över att vi återigen får bekräftat att vi har en mycket god äldreomsorg och vi har en fantastisk personal som gör ett mycket bra jobb och bemöter de äldre på föredömligt sätt. I alla parametrar som redovisas ligger vår vård och omsorg i Sävsjö på en nöjdhet över 90 procent! Även sett i ett nationellt perspektiv visar dessa riktiga undersökningar att vi har i Sverige en vård och omsorg i världsklass. Även OECD lyfter Sverige som ett föredöme som de tycker andra länder bör ta efter.

Mikael Sterner uppmanar i sin insändare till ett ”klart värnande om offentlig och kooperativ sektor”. Vi håller med, det är viktigt att basen för vård och omsorg finns i en offentlig regi och att det är en verksamhet som håller hög klass. Men det hindrar inte att äldre ska ges valfrihet att också kunna välja andra alternativ när de själva så önskar. I den temadag som vi ordnade här i Sävsjö i höstas om ”Det moderna äldrelivet” var just en av slutsatserna att vi i framtidens äldreomsorg och inte minst inom demensvården behöver ha en stor variation och profiler för att möta olika behov. Vi ser gärna att föreningar, kooperativ är med och vid sidan om kommunerna driver någon del av framtidens äldreomsorg. För vår del vill vi dessutom verka för nationella spelregler som gör det ointressant att driva vård- och omsorgsverksamhet för riskkapitalister som endast har motivet att tjäna pengar. Mikael nämner också apoteken i sin insändare. Vi kan konstatera att i vår kommun har apoteksreformen inneburit att vi har två apotek som satsar ordentligt med nya fräscha lokaler både i Sävsjö och i Vrigstad.

Utifrån den kristna värdegrund som vi har i vårt parti och utifrån vår viktiga deklaration om varje människas unika och okränkbara värde ser vi det som oerhört angeläget att ge varje människa ett bra och tryggt liv. Vi är därför mycket stolta över den äldreomsorg som bedrivs i vår kommun och att Sävsjö kommun är bra att leva i även som äldre!

Anncatrin Ek, Mari Karlsson, Peo Sjöbergsson kristdemokrater i socialnämnden, Sävsjö kommun

 


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer