Vi kan inte leva av bredband …..

Bengt Mattsson, är en av kristdemokraternas politiker i Sävsjö kommun. I det politiska arbetet är han ledamot i Myndighetsnämnden. Till vardags jobbar han också som volontär för Erikshjälpen i Vrigstad. Bengt har skrivit en debattartikel med rubriken ”Vi kan inte leva av bredband, popkultur och rymdfärder”. I artikeln lyfts fram hur viktigt det är att det finns rent vatten och tillgång bra livsmedel med kvalitet. Bengt vill också att vi ska uppvärdera och lyfta alla som producerar livsmedel. Du kan läsa hela debattartikeln på följande länk:

Debattartikel

Vi kan inte leva av bredband, popkultur och rymdfärder

Vi som är födda i Sverige efter andra världskriget har ingen erfarenhet av brist på livsmedel, och absolut inte vad svält är. Vi har tagit det för självklart att mat och dryck ska finnas rikligt, lättillgängligt och billigt. Generationerna före oss var mycket mer ”sakkunniga” i sådana frågor…

Dessutom är det så att generellt sett är det otroligt få människor som lever nu eller tidigare som haft det så bra som vi. Tyvärr är det många forskare och vetenskapsmän inom miljö- och klimatområdet som har rapporterat och varnat för att det inom en snar framtid kan bli mycket allvarliga brister på både mat och dricksvatten. Detta har vi inte tagit på så stort allvar hittills.

Jag har egentligen inget emot bredband, kultur och forskning. Dagligen använder jag bredbandet, konsumerar mycket kultur och är väldigt intresserad av vetenskap (även om universum). Men det jag ifrågasätter är prioriteringarna. Mänskligheten har investerat enorma belopp på dessa områden men samtidigt allvarligt försummat att slå vakt om naturen och allt som vi är beroende av för att leva på den här planeten. Kan någon hjälpa mig att förstå till vilken nytta det varit att några få människor, till enorma kostnader, har promenerat lite grann på månen och nu strävar mot Mars?

Att vara bonde eller överhuvudtaget att syssla med livsmedel har inte haft någon hög status. Det är dags att ändra på det nu! I samband med den pågående pandemin så har vi alla fått upp ögonen för viktig sjukvården är. De som arbetar inom denna sektor har fått ett rejält statuslyft och även en del pengar. Det är dags att ”lyfta” även alla livsmedelsarbetare på liknande sätt. Bönderna är naturligtvis de som vi första hand tänker på men vi ska inte glömma alla små vänner, humlor, bin och alla andra pollinerare men även de osynliga i jorden som vi inte kan se med blotta ögat. Vi kan inte förgifta vatten, luft och jord utan att det får allvarliga konsekvenser även för oss människor!

FN och många andra organ har väldigt mycket statistik och kunskap om tillgångarna på odlingsbar mark, vatten och annat som behövs för att vi ska få mat på bordet. Det är en skrämmande läsning om hur vi misskött dessa tillgångar. För 50 år sedan var vi cirka 3,5 miljarder människor, nu är vi snabbt på väg att bli 10 miljarder. Detta i kombination med att en stor del av jordbruksmarken har förstörts eller håller på att utplånas, ibland på grund av för mycket vatten (översvämningar) eller för lite (torka). Stora arealer har tagits för att bygga vägar, flygfält och bostäder med mera.

Bristen på sötvatten är redan och kommer att bli ett enormt problem. Idag konsumerar vi enorma mängder vatten till lyxkonsumtion. För att tillverka ett par jeans lär det gå åt cirka 10 000 liter vatten, ofta på platser där det redan är brist på (dricks-)vatten. Om vi inte gör något mycket radikalt snarast så kommer våra barn och barnbarn gå en mycket dyster framtid till mötes. Den pågående pandemin är bara en stilla susning i jämförelse med vad svältkatastrofer innebär!

Bengt Mattsson (kd)
Vrigstad


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer