Vi värnar föreningslivet

För oss kristdemokrater är det civila samhället och inte minst vårt rika föreningsliv värdefullt med många grundläggande och viktiga samhällsfunktioner. Det ideella engagemanget betyder så mycket, inte minst för våra barn och unga. Genom att se och engagera oss i barn- och ungdomar kan vi få dem att utvecklas och må bra. Barn som ingår i ett tryggt nätverk och blir bekräftade presterar också bättre i skolan. 

Föreningslivet har också en fantastisk möjlighet att verka för integration och den tillsammans-anda som är så viktig för att bygga ett gott samhälle där vi känner omsorg om varandra. Vi kristdemokrater vill se en nolltolerans mot droger bland unga. I detta har vi alla ett ansvar men även här har föreningslivet en viktig uppgift när det gäller att visa på en sund livsstil och motverka utanförskap och destruktivitet. Vi vill uppmuntra och ge extra stöd till de föreningar som jobbar aktivt med dessa frågor. Vi vill också göra det lättare för föreningar att fokusera på sin kärnverksamhet genom att till exempel öka bidragen till lokalhyror och anläggningar. Vi bör fortsätta med den tradition vi har i vår kommun av att satsa på idrottsanläggningar. Det ska så snart som möjligt innebära en ny friidrottsanläggning och en konstgräsplan. Vi föreslår att det lyckade konceptet med ”Idrottsskolan”, för de som går i årskurs två, kan få inspirera till en ”Kulturskola”
för barnen i vår kommun. Förslagsvis i samarbete mellan föreningsliv, kyrkor och vårt fina medborgarhus, kulturhuset. Genom dans, sång, musik, teater, konst, litteratur och skapande i alla dess former kan vi ge våra barn källor till glädje för resten av deras liv.
Vi vill arbeta för ett aktivt föreningsliv där kultur, idrott och sport, samhällsföreningar, hembygdsföreningar, byalag och kyrkor får bästa möjliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet till glädje och nytta för oss alla!

Fredrik Håkansson och Ing-Marie Arwidsson, Kristdemokraterna i Sävsjö kommun


Inspiration inför EU-val


Läs mer

Familjen i fokus på rikstinget


Läs mer

Bästa förutsättningar för MC-utbildning


Läs mer

Insändare om familj och värderingar


Läs mer

Glädje över Rörviks nya skola


Läs mer

Margareta har fått årets vitsippspris!


Läs mer

Per Danielsson agerar mot psykisk ohälsa


Läs mer

Vitsippa med sommarhälsning


Läs mer

Starkt med enighet om budget


Läs mer

Region och kommundagar inspirerade


Läs mer