Vi värnar föreningslivet

För oss kristdemokrater är det civila samhället och inte minst vårt rika föreningsliv värdefullt med många grundläggande och viktiga samhällsfunktioner. Det ideella engagemanget betyder så mycket, inte minst för våra barn och unga. Genom att se och engagera oss i barn- och ungdomar kan vi få dem att utvecklas och må bra. Barn som ingår i ett tryggt nätverk och blir bekräftade presterar också bättre i skolan. 

Föreningslivet har också en fantastisk möjlighet att verka för integration och den tillsammans-anda som är så viktig för att bygga ett gott samhälle där vi känner omsorg om varandra. Vi kristdemokrater vill se en nolltolerans mot droger bland unga. I detta har vi alla ett ansvar men även här har föreningslivet en viktig uppgift när det gäller att visa på en sund livsstil och motverka utanförskap och destruktivitet. Vi vill uppmuntra och ge extra stöd till de föreningar som jobbar aktivt med dessa frågor. Vi vill också göra det lättare för föreningar att fokusera på sin kärnverksamhet genom att till exempel öka bidragen till lokalhyror och anläggningar. Vi bör fortsätta med den tradition vi har i vår kommun av att satsa på idrottsanläggningar. Det ska så snart som möjligt innebära en ny friidrottsanläggning och en konstgräsplan. Vi föreslår att det lyckade konceptet med ”Idrottsskolan”, för de som går i årskurs två, kan få inspirera till en ”Kulturskola”
för barnen i vår kommun. Förslagsvis i samarbete mellan föreningsliv, kyrkor och vårt fina medborgarhus, kulturhuset. Genom dans, sång, musik, teater, konst, litteratur och skapande i alla dess former kan vi ge våra barn källor till glädje för resten av deras liv.
Vi vill arbeta för ett aktivt föreningsliv där kultur, idrott och sport, samhällsföreningar, hembygdsföreningar, byalag och kyrkor får bästa möjliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet till glädje och nytta för oss alla!

Fredrik Håkansson och Ing-Marie Arwidsson, Kristdemokraterna i Sävsjö kommun


Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer

Stärk föreningarna för en aktiv fritid


Läs mer

Vision Höglandet om varför välja KD


Läs mer

Familjen och barnens bästa i fokus!


Läs mer

Valfilm med Therese Petersson


Läs mer