Vi värnar föreningslivet

För oss kristdemokrater är det civila samhället och inte minst vårt rika föreningsliv värdefullt med många grundläggande och viktiga samhällsfunktioner. Det ideella engagemanget betyder så mycket, inte minst för våra barn och unga. Genom att se och engagera oss i barn- och ungdomar kan vi få dem att utvecklas och må bra. Barn som ingår i ett tryggt nätverk och blir bekräftade presterar också bättre i skolan. 

Föreningslivet har också en fantastisk möjlighet att verka för integration och den tillsammans-anda som är så viktig för att bygga ett gott samhälle där vi känner omsorg om varandra. Vi kristdemokrater vill se en nolltolerans mot droger bland unga. I detta har vi alla ett ansvar men även här har föreningslivet en viktig uppgift när det gäller att visa på en sund livsstil och motverka utanförskap och destruktivitet. Vi vill uppmuntra och ge extra stöd till de föreningar som jobbar aktivt med dessa frågor. Vi vill också göra det lättare för föreningar att fokusera på sin kärnverksamhet genom att till exempel öka bidragen till lokalhyror och anläggningar. Vi bör fortsätta med den tradition vi har i vår kommun av att satsa på idrottsanläggningar. Det ska så snart som möjligt innebära en ny friidrottsanläggning och en konstgräsplan. Vi föreslår att det lyckade konceptet med ”Idrottsskolan”, för de som går i årskurs två, kan få inspirera till en ”Kulturskola”
för barnen i vår kommun. Förslagsvis i samarbete mellan föreningsliv, kyrkor och vårt fina medborgarhus, kulturhuset. Genom dans, sång, musik, teater, konst, litteratur och skapande i alla dess former kan vi ge våra barn källor till glädje för resten av deras liv.
Vi vill arbeta för ett aktivt föreningsliv där kultur, idrott och sport, samhällsföreningar, hembygdsföreningar, byalag och kyrkor får bästa möjliga förutsättningar att bedriva sin verksamhet till glädje och nytta för oss alla!

Fredrik Håkansson och Ing-Marie Arwidsson, Kristdemokraterna i Sävsjö kommun


Uppskattat besök av Roland Utbult


Läs mer

Roland Utbult – om arbetet i politiken


Läs mer

Sommarvitsippa


Läs mer

Magnus och Annicki på Sävsjö besök


Läs mer

Nu ska listan till kommunvalet börja ta form


Läs mer

Deklaration för en stark demokrati


Läs mer

Therese nytt toppnamn


Läs mer

Stefan årets kristdemokrat


Läs mer

Extra årsmöte den 19 april


Läs mer

Johanna är ny i partidistriktsstyrelsen


Läs mer