Vilka ska ha rätt till samvetsfrihet?

Bengt Mattsson, Vrigstad har i en debattartikel som publicerats i Hallpressen lyft fram den högaktuella frågan om samvetsfrihet. Artikeln har gett positiv respons och nu publicerar vi den också här på vår hemsida. Du kan läsa hela debattartikel genom att välja följande länk:

Debattartikel i Smålands dagblad:

Det faktum att barnmorskan Ellinor Grimmark har hävdat sin rätt till samvetsfrihet, genom att begära att slippa delta i aborter, har väckt stor uppmärksamhet i vårt land. Många har uttryckt hur fel det är att kräva detta i ett land med fri abort.

Skadeglädjen över att hon förlorat i alla svenska instanser verkar vara stor. Själv tycker jag att hon har rätt och mycket glad över att hon på detta sätt givit samvetet en röst och ett ansikte. Det är troligen så att många moderna människor knappast vet vad samvetet är för något. Inte ens i kyrkorna har man de senaste decennierna vågat lyfta denna viktiga fråga.

Professor emeritus, juris doktor Reinhold Fahlbeck har i en debattartikel i tidningen SvD (finns på Internet) mycket tydligt beskrivit att svensk lag är mycket tydlig med att samvetsfrihet ska gälla för sjukvårdspersonal som inte vill delta i abortverksamhet.  I propositionen till abortlagen (1974:595) är det mycket tydligt inskrivet att samvetsfrihet ska gälla. Riksdagen har senare återkommit flera gånger och instämt i detta.

Dessutom har det fastslagits i artikel 9 i Europakonventionen (EKMR), som är bindande svensk lag sedan 1995. Den absoluta majoriteten av länderna i Europa respekterar denna resolutionen genom att erbjuda barnmorskor andra arbetsuppgifter. I Norge är det en självklarhet. Därför har Ellinor tagit sin tillflykt till vårt grannland trots att Sverige har stor brist på denna yrkeskategori. I Norge har man inga problem med att organisera arbetet så att samvetsfrihet kan upprätthållas.

Det är ett ”otyg” att högt uppsatta politiker och tjänare i rättsväsendet är emot svensk och europeisk lag som de själva varit med om att stifta. Svenska regeringar, oavsett färg, brukar vara väldigt aktiva i att kritisera och påpeka för andra länder att de måste respektera ingångna avtal som de skrivit under. Borde inte Sverige göra detsamma?

Den tolkning av svensk lag som nu skett är med stor sannolikhet fel. Det blir nog en tuff match i Europadomstolen för de som ska försvara Sverige i detta ärende. Enligt professor Fahlbeck är Europakonventionen mycket tydlig i samvetsfrågan. Att dessutom i stort sett alla länder som har skrivit under, har tolkat lagen på det sätt som barnmorskan och hennes ombud Ruth Nordström vill, är tungt vägande skäl för att här kommer svenska lagtolkare att få bakläxa.

Om nu inte barnmorskor och annan sjukvårdspersonal ska ha rätt till samvetsfrihet varför ska då journalister och en del andra yrkeskategorier ha denna rätt. Hur skulle det låta i svensk massmedia om arbetsgivarna på detta område upphävde denna rätt? Helt säkert ett väldigt ramaskri! Att skriva en artikel som man inte själv gillar borde vara ett betydligt mindre samvetsproblem än att delta i abortverksamhet.

Vrigstad sommaren 2017

Bengt Mattsson


Sommarvitsippa


Läs mer

Magnus och Annicki på Sävsjö besök


Läs mer

Nu ska listan till kommunvalet börja ta form


Läs mer

Deklaration för en stark demokrati


Läs mer

Therese nytt toppnamn


Läs mer

Stefan årets kristdemokrat


Läs mer

Extra årsmöte den 19 april


Läs mer

Johanna är ny i partidistriktsstyrelsen


Läs mer

Vi kan inte leva av bredband …..


Läs mer

Kronprinsesspar i kommunalrådsmöte


Läs mer