Vitsippspriset 2021 till hembygdsförening

Gunnel Lundgren, Annkatrin Ek och Stefan Gustafsson har besökt ett föreningsmöte i den lilla hembygdsstugan Gröndal. Uppdraget var att som representanter för Kristdemokraterna överlämna en check på ettusen femhundra kronor, blommor, diplom och tillkännage att Vrigstad hembygdsförening utsetts till årets mottagare av Kristdemokraternas Vitsippspris. Läs motiveringen till priset på denna länk:

MOTIVERING

Vitsippspriset 2021 – Vrigstad Hembygdsförening

En hembygdsförening utgör en viktig länk mellan det förflutna och framtiden genom att hålla vid liv och lära av det som ligger bakom och samtidigt blicka framåt. Vrigstad Hembygdsförening har i denna anda gjort ett omfattande arbete med att dokumentera Vrigstads historia och samtid i ord och bild till glädje för nuvarande och framtida generationer. Detta arbete sker ofta i det i det tysta och utförs av eldsjälar villiga att lägga ner otaliga timmar för att skapa material som blir till nytta och nöje för bygdens invånare.

Särskilt värt att nämna är de publikationer som föreningen gett ut de senaste åren. Under 2016 utgavs boken Från vagnshjul till småhus. Näringslivet i Vrigstad – då och nu som återfinns i många hushåll både i och utanför bygden. Denna historieskrivning om Vrigstadnäringarnas utveckling sedan 1500-talets marknad utsågs 2018 dessutom till Årets hembygdsbok i Jönköpings län och fick ett av tre hedersomnämnande då Sveriges Hembygdsförbund utsåg Årets hembygdsbok samma år. Under 2018 utgavs ytterligare en bok Vrigstad i maj 2018, en uppföljare till boken Vrigstad i maj 1983, som med vackra bilder och tillhörande text skildrar händelser i Vrigstad under månaden. Den senaste boken, Från sandbänk till lärplatta. Skolorna i Vrigstads socken – förr och nu, utkom så sent som förra året och beskriver utvecklingen av ytterligare ett område i samhället, nämligen utbildningsväsendet.

Att på detta sett producera flertalet högkvalitativa böcker som ger ett ytterst professionellt intryck måste sägas vara något utöver det vanliga. Genom att skapa engagemang och bredda perspektiven bidrar Vrigstad Hembygdsförening också till ortens utveckling. Det imponerande antalet medlemmar på ca 450, ungefär en tredjedel av alla ortens invånare, visar på ett stort stöd och bred förankring och är ett intyg på ett mycket gott arbete. Vrigstad Hembygdsförening är därför en värdig mottagare av 2021 års Vitsippspris!

Sävsjö 30 November

Stefan Gustafsson Gruppledare och Benjamin Petersson Ordförande

 

Kriterier för Vitsippspriset i Sävsjö kommun

Kristdemokraterna i Sävsjö kommun delar årligen ut ett ”Vitsippspris” för att uppmuntra och uppmärksamma positiva företeelser i vårt närsamhälle oavsett om de sker i det tysta eller i strålkastarljuset. Vitsippspriset har sin utgångspunkt från den fina vårblomman vitsippan som också är symbolen för Kristdemokraterna. Partiets vitsippa talar om enkelhet, äkthet och samtidigt mänsklig ofullkomlighet. Mitt i denna ofullkomlighet uträttar människor stordåd – ofta i det tysta. Vitsippspriset delas ut för gärningar gjorda i denna anda och är avsett som en uppmuntran och ett erkännande till någon enskild eller organisation som har uträttat något utöver det vanliga.

Du kan se bilder på överlämnandet på följande länk:
https://savsjo.blogspot.com/2021/12/aktiv-hembygdsforening-fick-arets.html


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer