4 från KD Svalöv var med på KD-dagarna i Karlstad

 

Tobias Entin och Aase Jönsson med Åke Jonsson i bakgrunden

Tobias Entin med Jan Svensson från Kristianstad

Vår ordförande Frank Urban Johansson

Vår vice ordförande Åke Jonsson bland alla utställningar

Partiledare Ebba Busch håller seminarium

Partiledare Ebba Busch och moderaternas Ulf Kristersson intervjuas av partisekreterare Peter Kullgren

Klicka här för att se en del av Ebbas tal

Länk till den del av Ebbas tal som handlar om pensioner

Manifestation till förmån för Ukrainas folk

Den 31 mars hölls en tvärpolitisk manifestation på Svalövs stationstorg till förmån för Ukrainas oerhört hårt drabbade folk. Vår ordförande Frank Urban Johansson höll ett kort tal i enlighet med vårt årsmötesuttalande om fördömande av Rysslands invasion av den självständiga demokratiska staten Ukraina. Kriget gör att oskyldiga människor lider, svälter och tvingas på flykt från sitt älskade land samtidigt som infrastruktur, samhällen och kulturbyggnader raseras. Vad som sker är ett grovt brott mot mänskligheten. Inte bara Ukraina utan hela Europas suveränitet och frihet hotas i denna grymma krigshandling. Vi hoppas att våldet, ondskan och lögnerna skall krossas och att freden och sanningen skall segra så att Ukrainas befolkning snart kan återvända och bygga upp sitt land igen i sann demokrati och frihet!
Frank Urban Johansson vädjade också till alla som har möjlighet att stödja de humanitära hjälpinsatser som nu pågår. Själva har vi gett ett bidrag till Röda korset, som är en av de organisationer som hjälper behövande på plats i Ukraina.
Vid manifestationen gjordes en insamling via Swish till UNHCRs hjälpinsatser för Ukraina.
Ordföranden för KD Svalöv Frank Urban Johansson

Första fullmäktige i fullmäktigesalen på väldigt länge

Så var det äntligen dags för det första fullmäktigesammanträdet i fullmäktigesalen på väldigt länge. Innan dess var det digitala möten och vanliga möten i Linåkerskolans aula.

Igår var också det första direktsända fullmäktigesammanträdet. Det går även att se i efterhand här:

Medvind för Kristdemokraterna

 

Vid Kristdemokraternas årsmöte nyligen konstaterades att vi har tydlig medvind nu och att det finns ett stort intresse för Kristdemokraterna. Under det senaste året har medlemsantalet i partiavdelningen ökat med 21 % och är nu det högsta någonsin.

Kommunfullmäktigelistan
Vid årsmötet fastställdes Kristdemokraternas valsedel till kommunfullmäktige vid höstens val.  Det har varit lätt att hitta kandidater och listan upptar hela 15 namn. Det är nästan dubbelt så många kandidater som vid förra valet. Andelen kvinnor är 47 % och en tredjedel av kandidaterna är mellan 20 och 50 år. Listan toppas av kommunalrådet Aase Jönsson, Billeberga och ser ut som följer:

 1. Aase Jönsson, Administratör, Billeberga
 2. Frank Urban Johansson, Företagsekonom, Svalöv
 3. Marie Dahlström, Undersköterska, Tågarp
 4. Åke Jonsson, Översättare, Svalöv
 5. Tobias Entin, Egenföretagare, Billeberga
 6. Jonny Lövberg, Anläggningsföreståndare, Svalöv
 7. Sophie Lowes, Butikschef, Billeberga
 8. Karl-Erik Karlsson, Biolog, Svalöv
 9. Therese Ravander, Elingenjör, Gryttinge
 10. Leni Lövberg, Undersköterska, Svalöv
 11. Lars Kristensson, Civilekonom, Rävatofta
 12. Nathalie Söderstierna, Barnskötare, Billeberga
 13. Areeya Johansson, Lokalvårdare, Svalöv
 14. Anders Bjerehjelm, Jur.kand., Svalöv
 15. Bo G Jönsson, Ingenjör, Billeberga

Styrelse och övriga funktionärer
Frank Urban Johansson, Svalöv omvaldes som ordförande för partiavdelningen och Åke Jonsson, Svalöv som vice ordförande. För övriga i styrelsen blev det omval för Aase Jönsson, Billeberga, Karl-Erik Karlsson, Svalöv och Marie Dahlström , Tågarp samt nyval för Tobias Entin, Billeberga. Ersättare i styrelsen blev Therese Ravander, Gryttinge och Anders Bjerehjelm, Svalöv.  Omval som kassör blev det för Aase Jönsson och för Karl-Erik Karlsson som sekreterare. Ordinarie revisorer blev Tage Hansson och Leni Lövberg, båda från Svalöv. Som ordinarie ombud till distriktsstämmorna valdes Frank Urban Johansson, Åke Jonsson och Marie Dahlström med Leni Lövberg som ersättare.
Kristdemokraternas skånske riksdagskandidat i höstens val f.d. polisen Torsten Elofsson, Malmö presenterade några av kristdemokraternas huvudfrågor i valet och satt även ordförande vid årsmötet.

Avsiktsförklaring

Årsmötet beslöt göra följande avsiktsförklaring angående samarbete under nästa mandatperiod:

Kristdemokraterna i Svalövs kommun avser att under nästa mandatperiod fortsätta styra kommunen tillsammans med SD och M i konstellationen Framgång för Svalöv, under förutsättning att valresultatet så medger och vårt parti ges motsvarande inflytande som under innevarande mandatperiod.

Uttalande angående kriget i Ukraina

Årsmötet beslöt även göra ett Uttalande angående kriget i Ukraina:

Kristdemokraterna i Svalöv fördömer på det bestämdaste Rysslands invasion i den självständiga och demokratiska staten Ukraina. Oskyldiga människor lider, svälter och tvingas på flykt, samtidigt som infrastruktur, samhällen och kulturbyggnader raseras. Vad som sker är ett grovt brott mot mänskligheten.

Vi hoppas att våldet, ondskan och lögnerna ska krossas och att freden och sanningen ska segra. Samtidigt vädjar vi till alla som har möjlighet att stödja de humanitära hjälpinsatser som pågår just nu till stöd för Ukrainas folk. Själva väljer vi att ge ett bidrag till Röda Korset, som är en av de organisationer som hjälper behövande på plats i Ukraina.

Fr. v.  Tobias Entin (5), Aase Jönsson (1),  Frank Urban Johansson (2),  Marie Dahlström (3),  Åke Jonsson (4).

KD Svalöv har haft sitt årsmöte nu

Idag den 8 mars hade vi kristdemokrater i Svalöv vårt årsmöte. 

Vår riksdagskandidat Torsten Elofsson, Malmö presenterade sig själv och partiets viktigaste valfrågor.

 

Dagen till ära åt vi rosa tårta till kaffet.

Torsten Elofsson ledde årsmötet

Flera viktiga val gjordes

Efter årsmötesförhandlingarna tackade vår ordförande Urban vår gruppledare Aase med en blomma. Och vår gruppledare tackade också vår ordförande med en blomma.

Vår egen KDU-medlem gick upp och berättade om sin undersökning om hur vi ska få ungdomar att bli mer intresserade av politik.

Här är en bild på några av oss som var med på årsmötet.

Och här är en bild på oss som kommer att stå högst upp på KD Svalövs valsedel i höst.

1. Aase Jönsson

Kristdemokraterna i Svalöv önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År

 

Kristdemokraterna i Svalöv tillönskar Dig

En God Jul och Ett Gott Nytt År!

År 2021 har varit ett händelserikt år såväl i rikspolitiken som i Svalövspoltiken. Aldrig tidigare har Kristdemokraterna i Svalöv fått så mycket positiv publicitet i pressen som under detta år. Det vittnar om ett intensivt och enträget arbete av våra lokala politiker i styrelser och nämnder. Trots att vi inte hör till de större partierna i kommunen har vi lyckats påverka besluten och göra skillnad inte minst inom den sociala sektorn.

Vi hoppas julhelgen blir en tid för välförtjänt vila och avkoppling tillsammans med släkt och vänner.

Framför oss står ett nytt år: Valåret 2022. Då ska vi med gemensamma krafter kämpa för att Kristdemokraterna ska öka till minst två mandat i kommunfullmäktige. Hjälps vi alla åt finns det goda förutsättningar att vi klarar det.

Kristdemokraterna i Svalöv

Styrelsen

Vår ordförande Frank Urban Johansson och gruppledare Aase Jönsson vid vår KD-kampanj i samband med invigningen av Billelivs. Till höger syns affärsinnehavaren Tobias Entin.