Tack till alla er som röstade på KD i Svalöv

Ett stort TACK för Ditt röststöd i valet!
Tack vare Ditt och många andra väljares stöd blev valet en framgångssaga för vårt parti.

Du är värdefull och Ditt stöd har gett utdelning!

Valframgången har lett till att vi nu på nytt tar plats i Svalövs kommunfullmäktige där Aase Jönsson, Billeberga blir vår ledamot och Åke Jonsson, Svalöv och Sara Wergilis, Röstånga blir ersättare. Vi håller på att förhandla i avsikt att få till stånd ett borgerligt styre i kommunen.

I både regionvalet och riksdagsvalet har vi fördubblat röstetalet i vår kommun. I Region
Skåne ökar vi nu totalt från 5 till 8 mandat, varav Magnus Lunderquist, Staffanstorp och
Kristina Hansen, Hörby kommer in från vår valkrets. Övriga KD-ledamöter i Region Skåne blir Birgitta Södertun, Helsingborg, Anders Lundström, Helsingborg, Maria Berglund, Bjuv, Per Einarsson, Kristianstad, Mats Svensson, Trelleborg och Lars Lundberg, Sjöbo.

I riksdagsvalet har röstökningen inneburit att vi ökar från 2 till 3 skånska riksdags-
ledamöter: Michael Anefur, Kristianstad, Tuve Skånberg, Simrishamn och Sofia Damm,
Ystad. Från hela landet får Kristdemokraterna 22 riksdagsledamöter mot 16 tidigare.

Kampanj med KD-kassar i Svalöv

Igår hade vi vår andra kampanj med KD-kassar. Den här gången i Svalöv. Det var roligt att kampanjen blev så uppskattad, och vi fick även tillfälle att samtala med de förbipasserande. 

KD deltog i utfrågning

KD deltog i LO/ABFs valutfrågning

Vid utfrågningen av de politiska partierna i Folkets hus, Svalöv deltog kristdemokraternas toppkandidater till kommunfullmäktige Aase Jönsson och Åke Jonsson. De framhöll att Kristdemokraternas politik har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum.

Bland många punkter på det kommunala handlingsprogrammet betonades bl.a. vikten av små barngrupper i förskolan, tidig upptäckt och tidigt stöd till elever med särskilda behov, samt inrättandet av en ungdomsmottagning vid familjecentralen Guldkornet i Svalöv.

För att ge de äldre ett bra liv bör det byggas trygghetsboenden i alla kommundelar. Fria seniorkort i kollektivtrafiken för personer över 70 år skulle bidra till att bryta ensamhet och isolering.

Stöd till småföretagare, billiga bostäder, ökad polisnärvaro i kommunen, trafiksäkerhet och cykelvägar var andra förslag man förde fram.

Vår ordförande Äke Jonsson och vår vice ordförande Aase Jönsson som står överst på vår kommunvalsedel

Idag publicerar vi några bilder på oss som står på KD Svalövs kommunvalsedel

Det här är Aase Jönsson som är vår vice ordförande. Hon bor i Billeberga och står på plats nummer 1 på vår kommunvalsedel.

Det här är vår ordförande Åke Jonsson som står på 2:a plats på vår kommunvalsedel. Han bor i Svalöv.

Det här är Sara Wergilis. Hon står på plats 3 på vår kommunvalsedel. Hon bor i Röstånga.

Här är en gruppbild på några fler som är med på vår valsedel: fr.v. Bo Jönsson, Åke Jonsson, Aase Jönsson, Sara Wergilis, Camilla Terp, Karl-Erik Karlsson och Anders Bjerehjelm