PRESSMEDDELANDE från KD i Svalöv

KD bildar nytt styre i Svalövs Kommun i samverkan med SD och M. Styret baseras på en majoritet i kommunfullmäktige som skapas genom valteknisk samverkan mellan SD, M, KD och L.
KD:s första alternativ har alltsedan valet varit en borgerlig Allians! Denna etablerades också och övertog styret i kommunen. KD har gjort sitt yttersta för att hålla samman Alliansen och medla mellan interna stridiga viljor! Därför är det med sorg i hjärtat vi konstaterar att C trots våra ansträngningar väljer att lämna Alliansen för att ansluta sig till det socialistiska blocket (även i vår kommun). KD har fått erbjudande om att ingå i detta socialistiska block, men vi känner oss väldigt främmande inför många av de (ibland indoktrinerande) idéer som finns i kombination med ett hierarkiskt och auktoritärt styre!
KD bedömer det som mycket mer sannolikt att vi kan bedriva god KD-politik för att tillfredsställa kommuninnevånarnas behov och önskemål i den nu annonserade konstellationen!

KD-riksdagsman Michael Anefur var på besök i Svalöv

Idag besökte vår gruppledare och kommunalråd Aase Jönsson AME, Ung Kraft och stödboendet i Svalöv tillsammans med riksdagsman Michael Anefur (KD) från Kristinastad (se bilden ovan).

Så här skriver han själv om besöket: ”Så, idag givande, lärorikt och mättande besök i Svalöv. Mycket bra arbete med ungdomar som gett låg arbetslöshet som resultat. Nyanlända får laga sin mat själva och idag blev jag bjuden. Stort tack till alla inblandade.”

Vår ordförande Åke och vice ordförande Aase var på KD:s kommundagar i Örebro i helgen

Under kommundagarna deltog även Alf Svensson f.d. partiledare

Ebba Busch Thors tal under #KDdagar var ideologiskt och en del ägnades åt att tala om människovärdet. Vikten av att se människor och vad människovärdet betyder för varje enskilt politikområde. Med en skola som ser varje barn som det mirakel hon är. Sjukvården som lindrar smärta och läker sår. Äldreboendet som ger den åldrade människan ett värdigt liv. Ett samhälle som bygger på människovärdet kommer alltid att vara överlägset ett som inte gör det.Här kan du läsa talet i sin helhet: https://kristdemokraterna.se/ebba-busch-thors-tal-kommun-och-regiondagar-orebro-2019/

Publicerat av Kristdemokraterna Söndag 31 mars 2019

Vår partiledare Ebba Busch Thor höll tal. Här är ett litet klipp från det.

 

Valseger och omval vid Kristdemokraternas årsmöte

Kristdemokraterna i Svalövs kommun hade årsmöte i Svalöv den 12 februari. En omfattande verksamhetsberättelse vittnade om stor aktivitet under det gångna valåret. Detta kröntes också med stora framgångar i alla tre valen. I kommunen kom vi på nytt in i kommunfullmäktige med Aase Jönsson som ordinarie ledamot och Åke Jonsson och Anders Bjerehjelm som ersättare. Dessutom är vi nu med i den styrande Alliansen tillsammans med C+M+L. Där fick kristdemokraterna bl.a. ordförandeposten i socialnämnden, vilket uppdrag innehas av Aase Jönsson. Totalt har vi nu 13 kommunala förtroendeuppdrag.
Medlemstillströmningen under både valåret och hittills under innevarande år har varit större än någonsin och resulterat i att ett 10-tal nya medlemmar har tillkommit.

Innan årsmötesförhandlingarna höll politiske sekreteraren Henrik Lindholm, Lund ett anförande. Han representerar ungdomsförbundet KDU, som är det näst största politiska ungdomsförbundet i vårt land. Där berättade han bl.a. om valframgångarna i de olika valen.
I riksdagen ökade kristdemokraterna från 16 till 22 mandat, varav en ökning från två till tre skånska riksdagsledamöter.
I Region Skåne blev det en ökning från 5 till 8 regionfullmäktigeledamöter.
I Skånes kommuner blev det en ökning från 37 till 53 kristdemokratiska fullmäktigeledamöter totalt, vilket är en ökning med 43 %.

Vid årsmötet omvaldes Åke Jonsson, Svalöv som ordförande. Som vice ordförande omvaldes Aase Jönsson, Billeberga. Övrig ledamot i styrelsen blev Karl-Erik Karlsson, Svalöv samt Anders Bjerehjelm, Svalöv ersättare i styrelsen. Omval blev det också för Aase Jönsson som kassör och Karl-Erik Karlsson som sekreterare. Ordinarie revisorer blev Tage Hansson och Sivert Bohlin, båda från Svalöv. Som ordinarie ombud till partidistriktets stämmor valdes Åke Jonsson och Aase Jönsson med Anders Bjerehjelm som ersättare. Årsmötet antog vidare en verksamhetsplan och budget för 2019.

Efter en hel dags fullmäktige är valen till nämnderna klara

Som resultat av valet och samverkan inom Alliansen har Kristdemokraterna i Svalöv nu följande politiska uppdrag:

Kommunfullmäktige:
Aase Jönsson, ledamot;
Åke Jonsson, 1:e ersättare
Anders Bjerehjelm, 2:e ersättare.

Kommunstyrelsen: Aase Jönsson, ersättare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott: Aase Jönsson, ersättare

Valberedningsnämnden:
Åke Jonsson, ledamot
Anders Bjerehjelm, ersättare.

Socialnämnden: Aase Jönsson, ordförande.

Vård- och omsorgsnämnden: Camilla Terp, ersättare.

Samhällsbyggnadsnämnden: Åke Jonsson, ledamot.

Bildningsnämnden: Anders Bjerehjelm, ersättare.

Krisledningsnämnden: Aase Jönsson, ersättare.

FINSAM Landskrona-Svalöv: Aase Jönsson, ledamot

Nu sitter KD i Svalövs kommunfullmäktige igen

Nu ingår vi i nybildade Allians för Svalöv.

Igår var det första kommunfullmäktigesammanträdet och Aase Jönsson tog plats i kommunfullmäktige för KD. Hennes första uppdrag blev att vara rösträknare och när det blev lika många röster var det Aase som fick dra lott.

 

Tack till alla er som röstade på KD i Svalöv

Ett stort TACK för Ditt röststöd i valet!
Tack vare Ditt och många andra väljares stöd blev valet en framgångssaga för vårt parti.

Du är värdefull och Ditt stöd har gett utdelning!

Valframgången har lett till att vi nu på nytt tar plats i Svalövs kommunfullmäktige där Aase Jönsson, Billeberga blir vår ledamot och Åke Jonsson, Svalöv och Sara Wergilis, Röstånga blir ersättare. Vi håller på att förhandla i avsikt att få till stånd ett borgerligt styre i kommunen.

I både regionvalet och riksdagsvalet har vi fördubblat röstetalet i vår kommun. I Region
Skåne ökar vi nu totalt från 5 till 8 mandat, varav Magnus Lunderquist, Staffanstorp och
Kristina Hansen, Hörby kommer in från vår valkrets. Övriga KD-ledamöter i Region Skåne blir Birgitta Södertun, Helsingborg, Anders Lundström, Helsingborg, Maria Berglund, Bjuv, Per Einarsson, Kristianstad, Mats Svensson, Trelleborg och Lars Lundberg, Sjöbo.

I riksdagsvalet har röstökningen inneburit att vi ökar från 2 till 3 skånska riksdags-
ledamöter: Michael Anefur, Kristianstad, Tuve Skånberg, Simrishamn och Sofia Damm,
Ystad. Från hela landet får Kristdemokraterna 22 riksdagsledamöter mot 16 tidigare.