Kristdemokrater möter landsbygdsfolk på Borgeby fältdagar

Under onsdagen den 29 och torsdagen den 30 juni hittar ni våra KD-politiker på Borgeby Fältdagar i monter S52.
Ni som ska dit får gärna passa på att prata med vår egen lokala stjärna Tobias Entin som ni på valdagen den 11 september kommer hitta på toppen av valsedeln till Regionfullmäktige i Skåne.
Ett uppdrag han kandiderar för då vi alla brinner för att främja en hållbar landsbygd och livskvalitet för alla människor som bor på landet.
På gruppbilden hittar ni även Staffan Danielsson, tidigare Riksdagsledamot för Centern som även han numera är Kristdemokrat då han anser att vår politik är det enda rätta borgerliga landsbygdspartiet.

Kampanj i Svalöv

Idag stod två av oss vid ICA och två av oss vid Systembolaget och kampanjade för Kristdemokraterna i Svalövs kommun. I våra kassar fanns både vatten, doftgranar och information om vad KD Svalöv vill genomföra.

Fr.v. på bilden syns Aase Jönsson, Åke Jonsson, Frank Urban Johansson och Tobias Entin.

Vår ordförande Frank Urban Johansson

Kampanj i Billeberga

På lördagen kampanjade ett stort antal partier utanför BilleLivs i Billeberga så även Kristdemokraterna. Vi delade ut vattenpaket med bild på Ebba Busch och ett budskap om förbättrad sjukvård, och doftgranar med budskap om sänkta bränslepriser.

Aase Jönsson, gruppledare KD Svalöv

Åke Jonsson, vice ordf. KD Svalöv

Besök av Staffan Danielsson (KD) från Linköping

F.d. riksdagsman Staffan Danielsson besökte Svalövs kommun idag och talade om Kristdemokraternas landsbygdspolitiska program.

Dagen började med ett studiebesök hos Jörgen Mattsson, Billeberga för att se på hans solcellsanläggning.

Sedan var det samtal med Svalövs Utvecklingschef Hanna Åstrand.

Därefter tog mötet om KD:s landsbygdspolitiska program vid.

Mötet fortsatte medan vi fikade

Vi avslutade mötet med ett par gruppbilder

KD Svalöv tilldelade Karl-Erik Karlsson vitsippspris

I samband med vår sekreterare Karl-Erik Karlssons 80-årsdag beslutade vi i KD Svalövs styrelse att tilldela Karl-Erik Karlsson vitsippspriset.

Motivering

Vitsippan är Kristdemokraternas partiblomma. Associationerna går till vårens obändiga växtkraft och att vitsippan är så svår att utrota, precis som människors engagemang i samhället. Vitsippspriset delas ut för små och stora insatser som är viktiga i samhället, ofta utförda i det tysta. Karl-Erik har under alla år varit ett stort stöd för oss alla i KD Svalöv. Därför vill vi Kristdemokraterna i Svalöv tilldela Karl-Erik vitsippspriset i samband med högtidsdagen.

Ny webbsändning från nytt kommunfullmäktigemöte

Så har det åter varit kommunfullmäktigemöte. Klicka på länken för att titta:

Webbsändning från kommunfullmäktige måndagen den 25 april

Vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson som är ordförande för socialnämnden höll följande anförande:

”Jag kan inget annat än vara stolt över den nämnd som jag är ordförande i, och som lämnar ett positivt resultat. Och det är inte så lite. Det är två och en halv miljon. Det är mycket pengar.

Och därför tänkte jag att jag ville lyfta fram en del av de saker som gjort att vi står så bra.

Vi har en arbetslöshet som under året har legat under Skånesnittet.

Vi har även ett ekonomiskt bistånd som vi hade farhågor för att det skulle öka nu under pandemin.  Det har det inte gjort, utan vi har hållit det i schack. Och det är ju mycket tack vare Fokus sysselsättning som har vida överskridit våra förväntningar.

Sedan har vi också en arbetsmarknadsenhet som visar ett positivt överskott på nästan en miljon.

Och vår flyktingenhet har tagit emot 8 av de där 10 kvotflyktingarna som vi skulle ha.

Så jag vill med detta rikta ett tack till våra medarbetare inom Social sektor för ett fantastiskt arbete 2021. Tack så mycket.”