Nytt styre – nya möjligheter!

Det nya styret i Svalövs kommun bestående av (SD+M+KD) med stöd av (L) är nu på plats.
Kommunfullmäktige idag den 17/6 förrättade en del nyval med anledning av den nya
majoritet som tillträtt.

Kommunfullmäktiges ordf. blir Ann Pettersson (M) med Ingrid
Ekström (SD) som 1:e vice ordf. och Claes Hallberg (S) som 2:e vice ordf. Kommunstyrelsens ordf. blir Teddy Nilsson (SD) med Angelie Fröjd (M) som 1:e vice ordf. och Jan Zielinski (S) blir ensamt oppositionsråd.

För oss Kristdemokraterna innebär det nya styret att vi har följande förtroendeuppdrag i
kommunfullmäktige, styrelser och nämnder:
Kommunfullmäktige: Aase Jönsson ledamot, Åke Jonsson 1:e ersättare och Anders
Bjerehjelm 2:e ersättare.
Kommunstyrelsen: Aase Jönsson ledamot, Åke Jonsson ersättare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott: Aase Jönsson ersättare
Kommunalråd: Aase Jönsson (ej arvoderad)
Valberedningsnämnden: Åke Jonsson, ordförande, Anders Bjerehjelm ersättare.
Socialnämnden: Aase Jönsson ordförande.
Vård- och omsorgsnämnden: Camilla Terp ersättare.
Samhällsbyggnadsnämnden: Åke Jonsson ledamot.
Bildningsnämnden: Anders Bjerehjelm ersättare.
Krisledningsnämnden: Aase Jönsson ersättare.
FINSAM Landskrona-Svalöv: Aase Jönsson vice ordförande.
Sammanfattningsvis har vi tack vare samverkan i det här nya styret fått både större insyn och större inflytande än vi någonsin tidigare haft. Det ger oss goda förhoppningar om att under resten av mandatperioden kunna genomföra en bra politik för kommuninvånarnas bästa.

PRESSMEDDELANDE från KD i Svalöv

KD bildar nytt styre i Svalövs Kommun i samverkan med SD och M. Styret baseras på en majoritet i kommunfullmäktige som skapas genom valteknisk samverkan mellan SD, M, KD och L.
KD:s första alternativ har alltsedan valet varit en borgerlig Allians! Denna etablerades också och övertog styret i kommunen. KD har gjort sitt yttersta för att hålla samman Alliansen och medla mellan interna stridiga viljor! Därför är det med sorg i hjärtat vi konstaterar att C trots våra ansträngningar väljer att lämna Alliansen för att ansluta sig till det socialistiska blocket (även i vår kommun). KD har fått erbjudande om att ingå i detta socialistiska block, men vi känner oss väldigt främmande inför många av de (ibland indoktrinerande) idéer som finns i kombination med ett hierarkiskt och auktoritärt styre!
KD bedömer det som mycket mer sannolikt att vi kan bedriva god KD-politik för att tillfredsställa kommuninnevånarnas behov och önskemål i den nu annonserade konstellationen!

KD-riksdagsman Michael Anefur var på besök i Svalöv

Idag besökte vår gruppledare och kommunalråd Aase Jönsson AME, Ung Kraft och stödboendet i Svalöv tillsammans med riksdagsman Michael Anefur (KD) från Kristinastad (se bilden ovan).

Så här skriver han själv om besöket: ”Så, idag givande, lärorikt och mättande besök i Svalöv. Mycket bra arbete med ungdomar som gett låg arbetslöshet som resultat. Nyanlända får laga sin mat själva och idag blev jag bjuden. Stort tack till alla inblandade.”

Efter en hel dags fullmäktige är valen till nämnderna klara

Som resultat av valet och samverkan inom Alliansen har Kristdemokraterna i Svalöv nu följande politiska uppdrag:

Kommunfullmäktige:
Aase Jönsson, ledamot;
Åke Jonsson, 1:e ersättare
Anders Bjerehjelm, 2:e ersättare.

Kommunstyrelsen: Aase Jönsson, ersättare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott: Aase Jönsson, ersättare

Valberedningsnämnden:
Åke Jonsson, ledamot
Anders Bjerehjelm, ersättare.

Socialnämnden: Aase Jönsson, ordförande.

Vård- och omsorgsnämnden: Camilla Terp, ersättare.

Samhällsbyggnadsnämnden: Åke Jonsson, ledamot.

Bildningsnämnden: Anders Bjerehjelm, ersättare.

Krisledningsnämnden: Aase Jönsson, ersättare.

FINSAM Landskrona-Svalöv: Aase Jönsson, ledamot

Nu sitter KD i Svalövs kommunfullmäktige igen

Nu ingår vi i nybildade Allians för Svalöv.

Igår var det första kommunfullmäktigesammanträdet och Aase Jönsson tog plats i kommunfullmäktige för KD. Hennes första uppdrag blev att vara rösträknare och när det blev lika många röster var det Aase som fick dra lott.