Vår partiavdelningsorförande var på Kristdemokraternas kommundagar i Karlstad

Den 7-8 april samlades 800 aktiva kristdemokratiska kommun-, landstings- och regionpolitiker i Karlstad till Kristdemokraternas kommundagar. Vår partiavdelningsordförande Åke Jonsson var också där och var med på seminarier om trygghet, internationellt arbete och pensioner. Kommundagarna inleddes med tal av Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor. I slutet av det talet presenterades vår nya grafiska profil som syns på bilden ovan.

Tal av partiordförande Ebba Busch Thor på Kristdemokraternas Kommun- och landstingspolitiska dagar

Publicerat av Kristdemokraterna den 7 april 2017

Årsmöte hos Kristdemokraterna

Kristdemokraternas styrelse består av fr.v. ordf. Åke Jonsson, Svalöv, v.ordf. Aase Jönsson, Billeberga, samt. Karl-Erik Karlsson, Svalöv och Anders Bjerehjelm, Svalöv.

 

Kristdemokraterna i Svalövs kommun har nyligen haft årsmöte i Billeberga. En omfattande verksamhetsberättelse vittnade om ganska stor aktivitet under det gångna året.

Vid årsmötet valdes den tidigare vice ordföranden Åke Jonsson, Svalöv till ordförande för partiavdelningen efter Patrik Wilhelmsson som avsagt sig uppdraget. Som vice ordförande valdes Aase Jönsson, Billeberga, som också omvaldes som kassör. Karl-Erik Karlsson, Svalöv omvaldes som sekreterare. Som ersättare i styrelsen valdes Anders Bjerehjelm, Svalöv. Ordinarie revisorerna Tage Hansson och Sivert Bohlin omvaldes. Som ordinarie ombud till partidistriktets årsmöte valdes Åke Jonsson och Anders Bjerehjelm med Karl-Erik Karlsson som ersättare.

Under mötet antogs även en ambitiös verksamhetsplan med bland annat ett antal tematräffar där medlemmar ska få vara med och utforma partiets lokala politik. En budget antogs också som bl.a. rymmer en successiv uppbyggnad av en valfond inför nästa val. Årsmötet beslöt vidare uttala ett varmt tack till avgångne ordföranden Patrik Wilhelmsson för hans insatser.

Vid årsmötet lämnades information om Kristdemokraternas budgetmotion i riksdagen förra hösten. Några av huvudpunkterna i budgetförslaget är familjepolitik och barnomsorg, som ska utformas efter barns och ungas behov, samt de äldres självbestämmande och valfrihet när det gäller vård och omsorg och att de äldre ska betraktas som en resurs. Konkreta förslag till reformer är bl.a. barnomsorgspeng på 6.000 kr skattepliktigt per barn och månad upp till tre års ålder. Småbarnsgrupperna i förskolan behöver minskas till högst 12 barn, för att förbättra kvaliteten. Pensionärer ska få sänkt skatt på pensionsinkomster upp till 14.000 kr per månad. Bostadstillägget för pensionärer ska höjas kraftigt. Vidare ska alla kommuner vara skyldiga erbjuda plats i trygghetsboende för dem som är över 85 år och har hemtjänst. Dessutom vill Kristdemokraterna öka polisens resurser kraftigt genom att på kort sikt öka antalet civilanställda för att frigöra poliser till polistjänst.

Kristdemokraterna har granskat Naturvårdsprogrammet

Kristdemokraterna i Svalöv har granskat förslaget till Naturvårdsprogram för Svalövs kommun och framfört synpunkter till kommunen. Självfallet är vi glada att flera decenniers insamling av faktamaterial nu äntligen har kunnat sammanställas till ett Naturvårdsprogram. Kommunen har ju ett ansvar för att värna naturvärdena och att hejda förlusten av biologisk mångfald. Naturen har ju stor betydelse för vår fysiska och psykiska hälsa och mångfalden av insekter t.ex. är viktig för pollinering och därmed skördeutfallet i vissa lantbruksgrödor.

Utveckling kombinerat med bevarande av vår underbara natur behövs.

Utveckling kombinerat med bevarande av vår underbara natur behövs.

Vi hoppas att Naturvårdsprogrammet inte bara blir en hyllvärmare bland alla andra planer. Vi vill se ett förverkligande av intentionerna i programmet. För detta krävs att medel årligen avsätts i kommunens budget för skötselåtgärder.

Läs hela vårt yttrande här: synpunkter-naturvardsprogram-20161009

Trivselaktivitet i Nackarpsdalen

 

Kristdemokraterna i Svalövs kommun inbjuder på lördag den 13 augusti kl. 12.00  alla våra medlemmar till trivselaktivitet i Nackarpsdalen. Vi samlas vid Nationalparksentren vid Turistbyrån i Röstånga och vandrar sedan gemensamt den korta sträckan ner till Nackarpsdalen.

 

Där kommer det att bjudas på korv med bröd och dryck och olika aktiviteter. Passa på att komma och träffa och ha roligt tillsammans med dina politiker och prata politik med likasinnade. Vi vill gärna träffa Dig och lyssna på Dina synpunkter.

 

Varmt välkommen!

 

Vänliga hälsningar

Kristdemokraterna i Svalövs kommun

 

Patrik Wilhelmsson, ordf.

patrik.wilhelmsson@kristdemokraterna.se

0435-91645

0722-524374

Medborgardialog i Teckomatorp

53% kan tänka sig höghus (4-5 våningar) i Teckomatorp. Det och många samtal blev resultatet av vår medborgardialog vid ICA i Teckomatorp idag.

image

Tack alla Teckomatorpare för en trevlig förmiddag.

Medlemsökning och omval vid Kristdemokraternas årsmöte

Kristdemokraterna i Svalövs kommun har nyligen haft årsmöte i Svalöv. En omfattande verksamhetsberättelse vittnade om ganska stor aktivitet under det gångna året. Flera nya medlemmar har tillkommit under 2015.

Kommunchef Fredrik Löfqvist var inbjuden att innan årsmötet informera om större händelser i kommunen under det senaste året. Han framhöll Svalövs kommuns strategiska läge med korta resvägar till flera städer och framsynta investeringar som gjorts de senaste åren. Det har medfört att många barnfamiljer från Malmö väljer att flytta hit, eftersom Svalöv har låga huspriser, bra förskolor och attraktiva skolor. T.ex. får eleverna på Linåkerskolan egna elevdatorer, vilket kristdemokraterna motionerade om 2011. Dessutom får Svalöv och Kågeröd inom en snar framtid pågatåg.

Vid årsmötet omvaldes Patrik Wilhelmsson, Röstånga som ordförande. Som vice ordförande omvaldes Delbert Åke Jonsson, Svalöv. Övriga ledamöter i styrelsen är Aase Jönsson, Billeberga som kassör och Karl-Erik Karlsson, Svalöv som sekreterare. Ordinarie revisorer blev Tage Hansson och Sivert Bohlin. Som ordinarie ombud till distriktsstämmorna valdes Patrik Wilhelmsson och Delbert Åke Jonsson med Karl-Erik Karlsson som ersättare. Årsmötet antog en ambitiös verksamhetsplan och en budget som bl.a. rymmer en successiv uppbyggnad av en valfond inför nästa val.

Vad brinner du för?

Här kan du läsa vad en del av oss som företräder Kristdemokraterna i Svalöv brinner för: Vad brinner du för

Vi undrar vilka frågor du brinner för, därför kommer vi finnas ute för att möta dig i våra olika kommundelar under tiden fram till valet 2018.
Du finner oss:

Vid ICA i Teckomatorp lördagen den 19 september 10-13
Vid Netto i Svalöv lördagen den 24 oktober 10-13
Vid Svalövs centrum lördagen den 28 november.

20140526-175147-64307154.jpg