Kristdemokraterna har granskat Naturvårdsprogrammet

Kristdemokraterna i Svalöv har granskat förslaget till Naturvårdsprogram för Svalövs kommun och framfört synpunkter till kommunen. Självfallet är vi glada att flera decenniers insamling av faktamaterial nu äntligen har kunnat sammanställas till ett Naturvårdsprogram. Kommunen har ju ett ansvar för att värna naturvärdena och att hejda förlusten av biologisk mångfald. Naturen har ju stor betydelse för vår fysiska och psykiska hälsa och mångfalden av insekter t.ex. är viktig för pollinering och därmed skördeutfallet i vissa lantbruksgrödor.

Utveckling kombinerat med bevarande av vår underbara natur behövs.

Utveckling kombinerat med bevarande av vår underbara natur behövs.

Vi hoppas att Naturvårdsprogrammet inte bara blir en hyllvärmare bland alla andra planer. Vi vill se ett förverkligande av intentionerna i programmet. För detta krävs att medel årligen avsätts i kommunens budget för skötselåtgärder.

Läs hela vårt yttrande här: synpunkter-naturvardsprogram-20161009

Trivselaktivitet i Nackarpsdalen

 

Kristdemokraterna i Svalövs kommun inbjuder på lördag den 13 augusti kl. 12.00  alla våra medlemmar till trivselaktivitet i Nackarpsdalen. Vi samlas vid Nationalparksentren vid Turistbyrån i Röstånga och vandrar sedan gemensamt den korta sträckan ner till Nackarpsdalen.

 

Där kommer det att bjudas på korv med bröd och dryck och olika aktiviteter. Passa på att komma och träffa och ha roligt tillsammans med dina politiker och prata politik med likasinnade. Vi vill gärna träffa Dig och lyssna på Dina synpunkter.

 

Varmt välkommen!

 

Vänliga hälsningar

Kristdemokraterna i Svalövs kommun

 

Patrik Wilhelmsson, ordf.

patrik.wilhelmsson@kristdemokraterna.se

0435-91645

0722-524374

Medborgardialog i Teckomatorp

53% kan tänka sig höghus (4-5 våningar) i Teckomatorp. Det och många samtal blev resultatet av vår medborgardialog vid ICA i Teckomatorp idag.

image

Tack alla Teckomatorpare för en trevlig förmiddag.

Medlemsökning och omval vid Kristdemokraternas årsmöte

Kristdemokraterna i Svalövs kommun har nyligen haft årsmöte i Svalöv. En omfattande verksamhetsberättelse vittnade om ganska stor aktivitet under det gångna året. Flera nya medlemmar har tillkommit under 2015.

Kommunchef Fredrik Löfqvist var inbjuden att innan årsmötet informera om större händelser i kommunen under det senaste året. Han framhöll Svalövs kommuns strategiska läge med korta resvägar till flera städer och framsynta investeringar som gjorts de senaste åren. Det har medfört att många barnfamiljer från Malmö väljer att flytta hit, eftersom Svalöv har låga huspriser, bra förskolor och attraktiva skolor. T.ex. får eleverna på Linåkerskolan egna elevdatorer, vilket kristdemokraterna motionerade om 2011. Dessutom får Svalöv och Kågeröd inom en snar framtid pågatåg.

Vid årsmötet omvaldes Patrik Wilhelmsson, Röstånga som ordförande. Som vice ordförande omvaldes Delbert Åke Jonsson, Svalöv. Övriga ledamöter i styrelsen är Aase Jönsson, Billeberga som kassör och Karl-Erik Karlsson, Svalöv som sekreterare. Ordinarie revisorer blev Tage Hansson och Sivert Bohlin. Som ordinarie ombud till distriktsstämmorna valdes Patrik Wilhelmsson och Delbert Åke Jonsson med Karl-Erik Karlsson som ersättare. Årsmötet antog en ambitiös verksamhetsplan och en budget som bl.a. rymmer en successiv uppbyggnad av en valfond inför nästa val.

Vad brinner du för?

Här kan du läsa vad en del av oss som företräder Kristdemokraterna i Svalöv brinner för: Vad brinner du för

Vi undrar vilka frågor du brinner för, därför kommer vi finnas ute för att möta dig i våra olika kommundelar under tiden fram till valet 2018.
Du finner oss:

Vid ICA i Teckomatorp lördagen den 19 september 10-13
Vid Netto i Svalöv lördagen den 24 oktober 10-13
Vid Svalövs centrum lördagen den 28 november.

20140526-175147-64307154.jpg

Röstånga Röda Korskrets fick Vitsippspriset 2015

Kristdemokraterna i Svalöv delade i torsdags den 16 april ut partiets utmärkelse Vitsippspriset till Röstånga Röda Korskrets. Utdelningen skedde på Mötesplats Kupan i Röstånga. Diplom samt pris i form av ett konstnärligt utfört vitsippsarrangemang i glaskupa och en nyplockad vitsippsbukett överräcktes av kristdemokraternas ordf. Patrik Wilhelmsson och Karl-Erik Karlsson. Utmärkelsen mottogs av kretsens nyvalda ordförande Kerstin Tillaeus och förra ordföranden Olga Andersson samt ett flertal av de trogna medarbetarna i Röstånga. De blev mycket glada och tacksamma för att deras helt ideella arbete uppmärksammades.

Fr.v. Karl-Erik Karlsson, Patrik Wilhelmsson, Kerstin Tillaeus, Olga Andersson, Maj-Lis Randau och Gull-Britt Göransson.

Fr.v. Karl-Erik Karlsson, Patrik Wilhelmsson, Kerstin Tillaeus, Olga Andersson, Maj-Lis Randau och Gull-Britt Göransson.

Prismotiveringen löd:

Röda Korset är välkänt för sina insamlingar till humanitär hjälp till nödställda i olika situationer som krig och naturkatastrofer. Röstånga Röda Korskrets har emellertid inte nöjt sig med dessa behjärtansvärda insamlingar. Under förra ordföranden Olga Anderssons ledning har kretsen de senaste åren bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete för att anpassa verksamheten till de behov som finns i dag lokalt. Där har kretsen kunnat göra skillnad för behövande medmänniskor, där samhällets resurser inte räckt till. Detta arbete förs nu vidare av nytillträdda ordföranden Kerstin Tillaeus. Bland nya verksamheter kan nämnas hjälp och aktiviteter för flyktingar, social verksamhet i form av hantverkscafé och besöksverksamhet i Röstånga och adventskaffe till pensionärer i Röstånga och äldreboendena i kommunen. Dessutom ordnas målarskola och läxhjälp till elever på Midgård. Lokalen Kupan på Hantverksgatan är både en mötesplats och en second hand butik

Allt detta ideella arbete av många hängivna medarbetare motiverar mer än väl att Röstånga Röda Korskrets tilldelas 2015 års Vitsippspris.

Olga Andersson, under vars ordförandetid verksamheten utvecklats markant, brinner för att hjälpa människor i nöd såväl utomlands som i vårt eget land. Nya ordföranden Kerstin Tillaeus ser det som en utmaning att ta över ordförandeskapet. Eftersom hon alltid arbetat med människor ser hon nu som pensionär fram mot att leda och samordna Röda Korsets arbete inom den livaktiga kretsen.

Röda Korset hade förra året haft verksamhet i Röstånga i 100 år. Kretsen startade 1914 som en del av Onsjökretsen och blev en egen krets 1971.

Torgaktivitet i Svalöv 7 mars

Lördagen den 7 mars finns vi i Svalövs Centrum för att lyssna på dig och svara på dina frågor. Vi finns på plats 10.30-13.00 och vi kommer att erbjuda en ny omröstning.

Självklart bjuder vi på fika om du har vägarna förbi.

Årsmöte med besök av riksdagsledamot och nyval av ordförande

Kristdemokraterna i Svalövs kommun hade måndagen den 2 februari årsmöte i Billeberga. En omfattande verksamhetsberättelse vittnade om större aktivitet än någonsin under det gångna året.

Riksdagsledamot Sofia Damm, Blentarp var inbjuden talare. Hon är en av de två riksdagsledamöter som valdes in för kd från Skåne i senaste valet. Hon berättade dels om hur det är att vara nyvald i riksdagen och dels om sitt tidigare jobb som stabschef hos Alf Svensson i EU i Bryssel och dessförinnan på EU-kontoret i Ystad för regional utveckling. I riksdagen är Sofia Damm ledamot av utrikesutskottet och ersättare i miljö- och jordbruksutskottet och utbildningsutskottet.

Riksdagsledamot Sofia Damm från Blentarp.

Riksdagsledamot Sofia Damm från Blentarp.

 

Aase Jönsson, Billeberga hade meddelat att hon avgår som ordförande efter 9 år på ordförandeposten och dessförinnan 8 år som vice ordförande i avdelningen. Hon blev också avtackad med en glasfigur designad av glaskonstnär Mats Jonasson vid Målerås glasbruk.

Riksdagsledamot Sofia Damm, Blentarp flankerad av avgående ordf. Aase Jönsson  (t.v.) och  nyvalde ordf. Patrik Wilhelmsson.

Riksdagsledamot Sofia Damm, Blentarp flankerad av avgående ordf. Aase Jönsson (t.v.) och nyvalde ordf. Patrik Wilhelmsson.

Som ny ordförande valdes enhälligt Patrik Wilhelmsson, Röstånga. Som vice ordförande nyvaldes Delbert Åke Jonsson, Svalöv. Övriga ledamöter i styrelsen blev Aase Jönsson, Billeberga och Karl-Erik Karlsson, Svalöv samt Jörgen Lindell, Teckomatorp. Karl-Erik Karlsson omvaldes som sekreterare och Jörgen Lindell som kassör. Som ordinarie ombud till distriktsstämmorna valdes Patrik Wilhelmsson och Delbert Jonsson med Jörgen Lindell och Karl-Erik Karlsson som ersättare.