• #2 Södra regionlistan: Maria Eriksson

  Mitt namn är Maria Eriksson, gift och har tre vuxna barn och barnbarn. Jag bor i en by söder om Umeå som heter Åheden. Att få bo på landsbygden är en förmån. Jag gillar havet och skogen och att få ta del av det rika djurlivet. Tycker om att omges av vänner och familj Barnbarnen har en stor plats i mitt hjärta.

  Förutom arbete inom Kriminalvård och på Försäkringskassan har jag den största delen av min tid arbetat inom Region Västerbotten med tandvård.

  Områden som jag vill lägga fo...

 • Kryssa Kerr till riksdagen!!

  Veronica Kerr heter jag, 52 år och bor idag utanför Holmsund tillsammans med sambo och tre katter. Jag har två barn som är vuxna och utflugna och tre bonusbarn med familjer.  Ända sedan jag var barn har jag haft ett stort samhällsintresse och jag engagerade mig politiskt i tidig ålder. Tanken var att bli journalist, men efter studier i USA bestämde jag mig för statsvetenskap. Idag är jag gruppledare för Kristdemokraterna i Umeå kommun, men i höstens val är jag också toppkandidat från Västerbo...

 • Missa inte ”Politikerutfrågning” i Skellefteå!

  Imorgon kväll (23/8) har ni chansen att träffa vår gruppledare Hans-Inge Smetana och diskutera vården i Skellefteå. Det kommer att bli en spännande debatt om bland annat, primärvården, personalen/bemanningen, och självklart mer om ”Skellefteåuppropet” och vad politiken måste göra.   Plats: EFS-lokalen, Skellefteå Tid: 18:00   Bli Kristdemokrat du med!💙 kd.nu/blimedlem
 • Redo att förbättra arbetsvillkoren i välfärden

  Kvinnodominerade yrken som undersköterskor, förskollärare och vårdbiträden hade redan innan pandemin en oerhörd ansträngd arbetsmiljö och höga sjukskrivningstal. Tidningen Arbetet rapporterade tidigare i sommar att under första halvåret i år var det fler som lämnade yrket på grund av nedsatt arbetsförmåga, beroende på fysisk eller psykisk ohälsa, än på grund av arbetsbrist. Detta är en ohållbar situation för landets kvinnor som arbetar i välfärdssektorn. Kristdemokraterna vill: Fler kolle...
 • Redo att fixa vägarna

  Det finns tre olika typer av vägar; statliga, kommunala och enskilda. Det finmaskiga vägnätet är mycket viktiga för boende och företagande på landsbygden. En undersökning av LRF/Landja Marknadsanalys hösten 2020 visade att 90 procent av Sveriges lantbrukare använder det enskilda vägnätet i sin dagliga verksamhet. Riksförbundet Enskilda Vägar uppger att det finns omkring 28 000 mil enskilda vägar, varav ca 7 700 mil erhåller statsbidrag. Därutöver finns ca 15 000 mil skogsbilvägar. Alla dessa vä...
 • Vi behöver fler platser för betald specialistutbildning

  Det måste finnas tydliga kopplingar mellan ansvar och kompetens och vilken lön man får. Sjuksköterskor ska avlastas arbetsuppgifter som andra personalkategorier kan utföra. Fler specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker behövs. Därför behövs fler platser för betald specialistutbildning, tydlig löneutveckling och relevanta arbetsuppgifter efter slutförd utbildning. Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll och ta nya steg i karr...
 • Vi ska värna om det svenska skogsbruket

  Skogen och skogsprodukterna har under decennier varit en av Sveriges viktigaste tillgångar, inte minst när det gäller export. Bara exportvärdet för skogsnäringens produkter motsvarade år 2020 över två gånger mer än regionernas totala kostnader för primärvård. Ungefär hälften av den svenska skogen ägs av ca 330 000 privata skogsägare. Denna mångfald av skogsägare borgar för ett differentierat brukande och en fantastisk biologisk mångfald. Den svenska skogen ser olika ut i olika delar av lande...
 • KD räddar förlossningsvården

  Patienter kommer i kläm i Sveriges röriga vårdsystem. Kristdemokraterna vill styra upp vården och gå från 21 olika regioner till ett, nationellt ansvar. Och vi börjar med det viktigaste vi har, barnen, förlossningsvården. Västerbotten är en till ytan stort län och därför måste förlossningar finnas i länets alla 3 lasarett och dessa måste kunna ha öppet året runt. Kristdemokraterna presenterade i helgen en nationell förlossningsplan som säkerställer just detta.

  Den nationella förlossnin...

 • KD: ”Gemensamt ansvar för beroendevården”

  Idag behandlas missbruksproblematik och psykisk ohälsa var för sig. Det är socialtjänsten för en och regionen för den andra. Socialtjänsten saknar idag rätt kompetens gällande behandling och stöd vid beroendesjukdomar. Istället slussas sjuka emellan de två enheterna och risken för att inte få rätt stöd och behandling i tid ökar. Samverkan mellan sjukvården och socialtjänsten måste bli bättre. Tonen gällande beroende och missbruk måste ändras från dagens moralfrågor och ”skyll dig själv”, till a...
 • Dags att återinföra ASTA-mottagningen i sin tidigare form

  Rätten till ett liv utan våld och förtryck borde vara en självklarhet, men för många kvinnor ser verkligheten annorlunda ut. Det behövs mer resurser till utbildning kring våld och hedersrelaterat våld bland personalen inom regionen. Samarbetet mellan myndigheter och sjukvården måste fördjupas för att kunna möta de utsatta. Den tidigare ASTA-mottagningen vid Norrlands universitetssjukhus var ledande inom arbetet med kvinnor utsatta för våld och sexuella övergrepp i nära relationer. I maj 2020 ...