Stockholm allt viktigare för KD – och Magnus Ramstrand leder länets distrikt

Camilla Brodin, Maria Fälth och Magnus Ramstrand (KD).I helgen valde Kristdemokraterna i Stockholms län ny distriktsstyrelse. Sollentunas kommunalråd Magnus Ramstrand är ny andre vice ordförande och kommer att leda distriktet tillsammans med Maria Fälth (ordförande) och Camilla Brodin (första vice ordförande).

– I Sollentuna gjorde vi ett bra val och väljarna gav oss ett ökat stöd som gav oss två nya mandat. Men vi gjorde ett bra val också i landstinget och ökade med två mandat. I riksdagsvalet behöll vi våra fem mandat från Stockholms län och Stockholms stad. Jag är övertygad om att vi kan växa runt om i länet. Vi såg att exempelvis både i Södertälje och Botkyrka gjorde vi bra val, liksom i Danderyd och på Lidingö och i de norra och centrala stadsdelarna i Stockholm, säger Magnus Ramstrand.

Stockholms län är Kristdemokraternas näst största partidistrikt, vilket kommer att märkas när partiet under året väljer ny partiledare och utformar den politiska inriktningen. Partiet har nio kommunalråd i Stockholms län och styr i Stockholmsregionen i kommuner med sammanlagt över 800 000 invånare. Fem av sexton riksdagsledamöter kommer från Stockholmsregionen.

Maria Fälth efterträder Karl Henriksson på ordförandeposten. Hon är ordförande för beredningen för stora folksjukdomar i Stockholms läns landsting, vice gruppledare i landstinget och gruppledare i Upplands Väsby kommun.

– Jag är tacksam för det förtroende jag har fått av medlemmarna och ska göra allt jag kan för att stärka det kristdemokratiska inflytandet i Stockholms län. Det här är i dag ett av Kristdemokraternas starkaste fästen med stora möjligheter att fortsätta växa i den här helt avgörande regionen för vårt land, säger Maria Fälth.

 

Mer läsning: Magnus Ramstrand bloggar om valet till styrelsen och om hur tyngdpunkten inom Kristdemokraterna har förskjutits tilll Stockholm >>


Skatteutjämningen slår mot tillväxten

Robin Hood-mössa. (CC BY-SA)

Kristdemokraternas kommunalråd i Sollentuna Magnus Ramstrand har skrivit i Svenska Dagbladet om utjämningssystemet mellan Sveriges kommuner. Sollentuna är en av de kommuner som betalar stora summor till skatteutjämningen. Det hotar välskötta tillväxtkommuner, skriver Magnus Ramstrand och fyra andra KD-kommunalråd i Stockholms län.

Här är debattartikeln i sin helhet:

Sveriges civilminister Ardalan Shekarabis och den rödgröna regeringens förslag till förändring av det kommunala skatteutjämningssystemet omkullkastar de ekonomiska förutsättningarna för landets kommuner.

Regeringens agerande är anmärkningsvärt. Två veckor efter att den senaste förändringen trätt i kraft, beslutar sig regeringen för att göra om systemet. Regeringen trotsar alltså riksdagens beslut från december och man gör det med förändringar som innebär försämringar.

När Alliansen reformerade utjämningssystemet tillfördes en miljard kronor för att undvika orimliga konsekvenser för välskötta tillväxtkommuner. De pengarna försvinner om de rödgröna får bestämma. Effekten blir en chockhöjning av den avgift kommunerna betalar och det kommer att slå hårt mot flera av de kommuner som vi företräder.

För Sollentuna motsvarar de höjda avgifterna en årlig skattehöjning på 10 öre per år, varje år under fyra års tid, det vill säga totalt 40 öre.  Det innebär en ökad kostnad med 840 kronor per invånare och år. Solna kan också tas som exempel. Solna betalar i år cirka 450 miljoner kronor till systemet vilket motsvarar nästan 8 000 kronor per skattebetalare. Fullt genomfört kommer regeringens förslag öka avgiften med 39,8 miljoner kronor, vilket innebär ytterligare drygt 700 kronor per skattebetalare.

Vi ifrågasätter inte ett kommunalt utjämningssystem som utjämnar skillnader i skattekraft och strukturella kostnadsskillnader, men regeringen tänker nu tvinga invånarna i Stockholms län att under nästa år bidra med närmare en miljard extra till andra regioner. Nacka förlorar 80 miljoner kronor, Sollentuna 59 miljoner, Täby 57 miljoner, Solna förlorar nära 40 miljoner kronor och Lidingö 38 miljoner kronor. Malmö och Göteborg blir de stora vinnarna.

För oss ansvariga politiker i de kommuner som kommer att drabbas finns endast två alternativ, om utrymmet för effektiviseringar redan är uttömt. Vi tvingas antingen till åtstramningar och försämringar i vår egen kommunala verksamhet eller till höjningar av kommunalskatten.

Det kan hända att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringen cyniskt anser att båda vägarna är möjliga i välskötta tillväxtkommuner. Men ministrarna bör inte göra sig några illusioner. Den omfattande omfördelningen med sina skattehöjningar, kommer att få negativa konsekvenser. Köpkraften i Sveriges tillväxtmotor urholkas och eget sparande försvåras. Den ekonomiska fördelen av att bedriva kostnadseffektiv verksamhet minskar, liksom möjligheten att attrahera nya medborgare och företag.

Vi uppmanar regeringen att slopa planerna på att ändra det kommunala skatteutjämningssystemet och att i stället byta dem mot en tillväxtvänlig politik som kan göra Stockholm till norra Europas främsta tillväxtregion.

SAMUEL KLIPPFALK (KD)
kommunalråd, Solna

JAN-ERIC JANSSON (KD)
kommunalråd, Nacka

MAGNUS RAMSTRAND (KD)
kommunalråd, Sollentuna

CAMILLA BRODIN (KD)
kommunalråd, Täby

CARL-JOHAN SCHILLER (KD)
kommunalråd, Lidingö