• Historisk satsning på bostäder i Sollentuna

  Vår kommun är attraktiv. Befolkningen växer med ungefär 1 000 invånare varje år tack vare födelseöverskott och inflyttning. Vi kristdemokrater tycker detta är bra. Vi vill göra det möjligt för fler att kalla Sollentuna för ”hemma”. Därför behövs många nya bostäder. Vi vill nu ge vårt kommunala bostadsföretag Sollentunahem i uppdrag att fram till 2024 bygga 1 500 nya hyresrätter. Detta är en historiskt hög ambitionsnivå.
  Men det räcker inte med bostäder. Det krävs även förskolor, skolor, äldreboenden, LSS-bostäder och idrottshallar. Vi har framför oss investeringar på cirka fem miljarder kronor de närmaste tio åren. Det har ställt oss som leder kommunen inför alternativ: låna till hela investeringen eller se över lånealternativen i kombination med att använda oss av resurser vi redan har.

  Vår övertygelse är att vi kan klara utmaningen genom en kombination av ökade skatteintäkter som kommer till följd av ökad befolkning, omstrukturering av bolagen, lån i viss mån och strategiska försäljningar.

  Vi kristdemokrater har i majoriteten, tillsammans med Moderaterna och Liberalerna, med stöd av kommunens tjänstemän och konsulter, kommit fram till några avgörande beslut för att säkerställa att vi får en ekonomi i balans för hela kommunen:

  • Skapa en koncern – Sollentuna stadshus AB. Därmed kan vi dra nytta av möjligheten att överföra kapital från ett dotterbolag till ett annat.
  • Sollentunahem AB delas upp i två olika bolag. Sollentunahem AB blir ett renodlat bostadsbolag som ska fokusera på att förvalta och bygga nya hyresrätter. Bolaget får i uppdrag att bygga 1 500 nya hyresrätter de kommande åtta åren. Företaget kommer även i fortsättningen ha en ledande roll inom hyresmarknaden.
  • Bilda ett nytt fastighetsbolag Sollentuna kommunfastigheter AB. Alla fastigheter som inte är bostäder – skolor, äldreboenden, idrottshallar, centrumanläggningar – kommer att föras över till detta bolag.
  • Genom det nya fastighetsbolaget kan vi exempelvis sänka hyrorna till våra olika verksamheter. Det kommer att ge exempelvis vård- och omsorgsnämnden lägre kostnader för hyra av boenden.
  • Sollentunahem AB ska sälja cirka 2 000 hyreslägenheter för att finansiera kommunens behov av skolor, äldreboende och idrottshallar.  Dessa lägenheter ska säljas till något annat bostadsbolag som har ett uttalat långsiktigt ägande i hyresrätter, som har högt nöjd-kund-index, som är minst lika bra som Sollentunahem AB för hyresgästerna och som kan bidra till trygghet och integration.

  Magnus Ramstrand (KD)
  Kommunalråd