• Lokal värdighetsgaranti – för ett värdigt liv

  EvaCarinmfl

  Vård- och omsorgsnämnden har infört lokala värdighetsgarantier som talar om vad du kan förvänta dig när du får insatser från hemtjänsten. Värdighetsgarantierna gäller för alla som har hemtjänst oavsett ålder och utförare.

  – Jag är väldigt glad över att vi nu har lyckats formulera värdighetsgarantierna inom hemtjänsten. Syftet med dessa är att ge ett mervärde för de invånare som får hemtjänst i Sollentuna, säger Eva Ireblad (KD).

  Som grund till arbetet är de nya bestämmelser, från januari 2011, i socialtjänstlagen som tydliggör att äldreomsorgen ska utformas så att äldre får möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Bestämmelserna tydliggör också att äldre så långt det är möjligt ska kunna välja när och hur stödet ska ges.

  Arbetsgruppen bestående av politiker från vård- och omsorgsnämnden och tjänstemän från vård- och omsorgskontoret har arbetat utifrån äldreplanens fem områden för värdighetsgarantierna: Ett aktivt och socialt liv, Inflytande och självständighet, Trygghet, Bemötande samt God vård och omsorg. Exempel på garantier som utlovas är rätten till en kontaktperson, att få välja mellan två maträtter samt möjligheten att delta i kommunens förebyggande verksamheter.

  – De lokala värdighetsgarantierna för hemtjänsten är en viktig del av vård- och omsorgsnämndens visions- och strategiarbete för framtidens äldreomsorg.

  Vi vill säkerhetsställa god uppföljning och hög kvalité inom hemtjänsten. Med värdighetsgarantierna blir det enklare för våra invånare att åskådliggöra eventuella fel och brister för oss, säger Björn Karlsson(M), ordföranden i vård- och omsorgsnämnden.

  Eva Ireblad (KD), Gun-Lis Roos (FP) och Carin Lindell (KD) kommer under hösten att besöka kommunens hemtjänstutförare och informera om värdighetsgarantierna.

  De lokala värdighetsgarantierna för hemtjänsten finner du på Sollentuna kommuns webbplats. Du kan också hämta broschyren i kommunens reception eller, inom kort, på olika seniorträffar.