• Krafttag för ökad trygghet i Edsberg och Tureberg

  Alla som bor och verkar i Sollentuna ska kunna känna sig trygga, alla tider på dygnet och oavsett var de befinner sig. Tyvärr har Sollentuna drabbats av skottlossning, skadegörelse och annan kriminell aktivitet under det senaste året. För att bekämpa den utvecklingen och ta ett krafttag för ökad trygghet och säkerhet antog kommunstyrelsen igår en ny projektplan med fokus på Edsberg och Tureberg, de kommundelar som varit särskilt utsatta.

  PRESSMEDDELANDE
  2016-11-15

  Magnus Ramstrand (KD)– Trygghet hänger intimt samman med tillit. Vi behöver arbeta uthålligt med lång horisont för att tilliten ska öka i Sollentuna. En framgångsfaktor är ett gott samarbete mellan föräldrar, ideella krafter och kommunens olika verksamheter såsom skola och fritidsgårdar, säger Magnus Ramstrand (KD), kommunalråd.

  Projektplanen utgår från de tre prioriterade kategorierna i kommunens trygghets- och säkerhetsstrategi; Brottsförebyggande verksamhet, social hållbarhet och trygga utemiljöer. Den omfattas dessutom av fem stycken delmål som ska konkretiseras i förslag på åtgärder. De fem delmålen är:

  1. Förstärk fritidsgårdens förebyggande funktion.

  2. Stoppa rekryteringen till kriminella grupper.

  3. Öka föräldraengagemanget.

  4. Utforma trygga utemiljöer

  5. Arbeta för ökad polisiär närvaro.

  – Genom att anta den nya projektplanen stärker vi arbetet ytterligare för ett tryggare och säkrare Sollentuna. Alla Sollentunabor ska kunna känna sig trygga överallt i kommunen, alla tider på dygnet. Jag kommer aldrig att nöja mig med mindre än detta, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

  – Att öka fokus för att identifiera ungdomar som kan vara föremål för rekrytering till kriminella grupperingar är en viktig åtgärd. Personal i kommunen behöver till exempel kunna identifiera symboler hos extremistiska rörelser för att snabbt kunna mobilisera resurserna, säger Anna-Lena Johansson (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.