• Du som senior ska kunna leva ett aktivt liv

  Kristdemokraterna vill att det friska åldrandet ska vara i fokus. Dagens äldre är både piggare och friskare än tidigare generationer.

  – Det är stimulerande att se aktiviteterna i Boulehallen, en hall vi i kultur- och fritidsnämnen varit med om att tillskapa tillsammans med pensionärsorganisationerna SPF o PRO, säger Magnus Ramstrand, KD, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Den särskilda seniortaxan i olika idrottshallar är ett annat bra beslut.

  Seniorer är ibland en outnyttjad resurs i samhället. Hos äldre finns såväl rik erfarenhet som stora kunskaper och ett stort engagemang. Det kan man se inte minst inom nätverket Tryggt och snyggt. Rastfaddrar, chaufförer till Grannsamverkansbilen, skräpplockare och klottersanerare.

  Ensamhet och isolering kan drabba äldre.

  – En aktiv fritid med olika mötesplatser ska stimuleras. Våra seniorträffar är i detta sammanhang viktiga, säger Eva Ireblad, KD, ledamot i vård-och omsorgsnämdens arbetsutskott.

  Den dag man behöver flytta till ett trygghetsboende eller ett omsorgsboende ska en plats finnas.
  – Vi i KD har också drivit frågan om en värdegaranti inom äldreomsorgen. Den vill vi ska utvecklas, avslutar Eva Ireblad.

  Hela artikeln i pdf-format