• Näringsministern berömde Sollentuna

  Nyligen hade vi ministerbesök i Sollentuna – näringsminister Annie Lööf. Hon deltog i en företagslunch.

  – Företagsluncherna är en del av vårt arbete att bli ännu bättre i relationen med företagare i kommunen, säger Magnus Ramstrand.

  Annie Lööf berömde Sollentuna där nyföretagandet ökat med 20 procent under de senaste fem åren. Hon berättade om Alliansregeringens politik och hur den konkret påverkat företag i Sollentuna, bland annat de många företag som anställer unga under 25 år och som därför får en lägre arbetsgivaravgift. Om Socialdemokraterna och de andra vänsterpartierna vinner valet nästa år kommer denna rabatt för att anställa ungdomar att tas bort. Det kommer att slå mot ungdomar.

  Magnus Ramstrand (KD), till vänster, tillsammans med övriga kommunledningen och näringsminister Annie Lööf, i grön tröja.

  Annie Lööf tog också upp hur Alliansen minskar byråkratin för företagare och skapar ett investeringsbidrag som kommer att ge möjlighet att skaffa pengar till nyinvesteringar.

  Sollentunasalen i kommunhuset var fullsatt och flera företagare ställde frågor till Annie Lööf innan det var dags för revisionsföretaget PwC att presentera ett nuläge om företagssituationen i Sollentuna.

  – Vi har börjat en resa för att bli Sveriges bästa företagskommun. Vi besöker företag, vi har företagsluncher, vi jobbar på ett bättre bemötande av företagare och vi har i veckan en sprängfylld näringslivsdag, berättar Magnus Ramstrand. En ny näringslivsstrategi har lagts fram och vi har anställt en näringslivschef.

  – För oss kristdemokrater är det viktigt att vi har en företagarlinje som stöder entreprenörer och företagare i Sollentuna.