Vitsippspriset 2012 utdelat

Sedan 1991 delar Kristdemokraterna i Sollentuna ut ett pris till en person eller organisation som har gjort något extra för att göra Sollentuna till en bättre kommun att leva i och som förtjänar att lyftas fram som en bra förebild.

Årets Vitsippspris har tilldelats frivilligarbetaren Gerd Liljedahl. Motiveringen lyder:

”Gerd Liljedahl är ända sedan 2005, genom organisationen ”Allas barnbarn”, en mycket uppskattad sagotant som läser sagor varje torsdag under terminerna på Linnés förskola. Gerd lägger därutöver ner ett stort och helhjärtat arbete i Sollentuna Kvinnojours barnverksamhet. För detta beundransvärda engagemang för barn vill Kristdemokraterna i Sollentuna tilldela Gerd 2012 års Vitsippspris.”

I sitt hälsningsanförande påminde gruppledaren Magnus Ramstrand om att det var en lämplig dag då 15 maj är utlyst som Familjedagen och av den anledningen hade avdelningen också passat på att kampanja för partiets nya familjepolitik.


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer