• Vitsippspriset 2012 utdelat

    Sedan 1991 delar Kristdemokraterna i Sollentuna ut ett pris till en person eller organisation som har gjort något extra för att göra Sollentuna till en bättre kommun att leva i och som förtjänar att lyftas fram som en bra förebild.

    Årets Vitsippspris har tilldelats frivilligarbetaren Gerd Liljedahl. Motiveringen lyder:

    ”Gerd Liljedahl är ända sedan 2005, genom organisationen ”Allas barnbarn”, en mycket uppskattad sagotant som läser sagor varje torsdag under terminerna på Linnés förskola. Gerd lägger därutöver ner ett stort och helhjärtat arbete i Sollentuna Kvinnojours barnverksamhet. För detta beundransvärda engagemang för barn vill Kristdemokraterna i Sollentuna tilldela Gerd 2012 års Vitsippspris.”

    I sitt hälsningsanförande påminde gruppledaren Magnus Ramstrand om att det var en lämplig dag då 15 maj är utlyst som Familjedagen och av den anledningen hade avdelningen också passat på att kampanja för partiets nya familjepolitik.