• Biblioteket ska göra integration för flyktingar bättre

   

  På Kristdemokraternas initiativ vill majoriteten i Sollentuna kommun ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att introducera ”Låna en Sollentunabo” på kommunens bibliotek och återkomma till nämnden med ett förslag till beslut under våren 2016.

  – Det är viktigt att människor som fått asyl och bestämt sig för att stanna börjar skapa kontakter. Det är så man får jobb och bostad i dag, säger Magnus Ramstrand (KD), kommunalråd och orföra...

 • Kristdemokraterna ska styra Sollentuna de kommande åren

  Pressmeddelande 7 oktober 2014

  I dag har gruppledarna för Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna undertecknat en överenskommelse om samverkan under den kommande mandatperioden. Partierna är överens om ny politisk plattform, samverkansformer och vilka uppdrag som ska fördelas mellan partierna.

  – Vi har ett bra samarbete mellan våra partier och ser fram emot att arbeta tillsammans den kommande mandatperioden för att göra en bra kommun ännu bättre. Vi står inför mån...

 • Rörelse på recept för Sollentunas skolbarn

  – Beslutet att skriva ut rörelse på recept ligger väl i linje med den politik Kristdemokraterna driver. Vi har i vårt valmanifest sagt att vi vill ha 100 mer timmar idrott och hälsa i grundskolan. Om man mår bra så presterar man också bättre.

  Det säger Carlos Romero (KD), ledamot i Barn- och ungdomsnämnden. Skolsköterskorna i Sollentuna har sedan januari 2013 kunnat skriva ut rörelse och motion på recept till elever i skolan. Tack vare Sollentunas erfarenheter och goda förutsättningar...

 • Nu kan pensionärer ta bussen till Järvafältet

  Kristdemokraterna och övriga majoriteten i Sollentuna kommun har beslutat att stödja en ny buss för att hjälpa människor att ta sig till vacker natur i vår närhet. Under fem onsdagar, med start den 27 augusti, kan du som pensionär ta en buss mellan Edsvik, Sollentuna centrum och Bögs Gård på Järvafältet. 

  På initiativ av pensionärsorganisationerna i Sollentuna startar nu Sollentuna kommun en lokal busslinje mellan Edsvik, Sollentuna Centrum och Järvafältet. Busslinjen är ett pi...

 • Aktiva äldre ska må bra i Sollentuna

  Kristdemokraterna vill att det förebyggande hälsoarbetet i kommunen ska vara starkt och tillgängligt för alla.

  Magnus Ramstrand, KD, har som ordförande i kultur- och fritidsnämnden varit med och invigt tre utegym, en boulehall, en tillfällig friidrottshall, tagit första spadtaget till en ny friidrottshall och tillsammans med majoriteten också beslutat om en fullstor hall i Rotebro.

  – Det är glädjande att vi nu kan erbjuda utegymmet vid Segeludden, säger han. Det är inspi...

 • Lokal värdighetsgaranti – för ett värdigt liv

  Vård- och omsorgsnämnden har infört lokala värdighetsgarantier som talar om vad du kan förvänta dig när du får insatser från hemtjänsten. Värdighetsgarantierna gäller för alla som har hemtjänst oavsett ålder och utförare.

  – Jag är väldigt glad över att vi nu har lyckats formulera värdighetsgarantierna inom hemtjänsten. Syftet med dessa är att ge ett mervärde för de invånare som får hemtjänst i Sollentuna, säger Eva Ireblad (KD).

  Som grund till arbetet är de nya bestämmel...

 • Nu satsar vi på spontanfotboll för barn och unga i Sollentuna

  Från och med i höst erbjuds barn och ungdomar i Sollentuna att delta i spontanfotboll på kvällar och helger under ledning av etablerade fotbollsledare.

  Drive-in fotboll är ett socialt projekt med syfte att skapa möjligheter till spontanidrott, integration och positiva möten mellan unga och vuxna utan att kräva medlemskap i en idrottsförening. Projektet, som anläggningsföretaget SVEAB är initiativtagare till, är ett samarbete mellan SVEAB, kommunen, Djurgårdsa...

 • Nu startar ett nytt musikkafé

  Nu startar ett musikkafé för personer med funktionsnedsättning.

  – Vi är mycket glada att vi nu kan erbjuda denna möjlighet i kommunen. Jag vet att musikcaffeerna är mycket populära och betyder mycket för många, säger Magnus Ramstrand (KD).

  Under en längre tid har verksamheten legat nere men nu är det dags för en nystart och lokalen kommer från och med nu vara i Restaurang Eldqvarn i Häggviks gymnasium på Häggviksv. 4.

  Det blir musikkaféer varje onsdag med start den 28 aug...

 • Ny politisk plattform i Sollentuna

  I går skrev representanter för de tre allianspartierna i Sollentuna under en överenskommelse om samarbete för perioden 2013-2014. Vi tar ansvar för att Sollentuna ska fortsätta utvecklas inom alla områden. Vi säkerställer att kommunen fokuserar på jobben, på välfärdens kärna skola och omsorg, miljön och bostäder för ungdomar. De som undertecknade var Douglas Lithborn (M), Anna-Lena Johansson (FP) och Magnus Ramstrand (KD).

  – I det fortsatta arbetet med att utveckla Västra Tureber...

 • Kristdemokraterna är även pensionärernas parti

  I Vi i Sollentuna har PRO:s ordförande Stig Nyman attackerat oss för att vi säger att vi tar parti för pensionärerna men inget görs. Så fel han har.

  Du kan läsa Magnus Ramstrands svar på PRO-ordförande Stig Nymans påhopp i Vi i Sollentuna nr 2 sidan 12.

  I januari sänks skatten för alla pensionärer för fjärde gången sedan 2008. När pensionerna betalas ut den 18 januari får alla behålla mer i plånboken.

  Totalt har skatten sänkts med 14 miljarder kronor sedan 2008. Alla pens...