Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid

KDs kommunalråd Magnus Ramstrand på besök hos en öppen förskola.

KD Sollentuna har varit en del av den politiska ledningen i Sollentuna under många år.

– Jag är glad att få vara en del i ledningen för en av Sveriges mest attraktiva kommuner, säger KDs kommunalråd Magnus Ramstrand.

-Många engagerade kommuninvånare är delaktiga i det här arbetet, inte minst genom alla engagerade ideella ledare inom föreningslivet, samfunden och organisationer. Vi har också ett av Sveriges bästa företagsklimat som skapar möjligheter för invånarna i vår kommunen. Samtidigt har vi kultur- och fritidsmöjligheter som få andra kommuner. Med våra tre naturreservat har vi trots att vi är en liten kommun stora möjligheter att njuta av friluftslivet.

Inför valet i september har vi utfärdat några viktiga garantier som KD Sollentuna vill ge:

Barn- och ungdomsgaranti

Mindre barngrupper i förskolan. Kulturskolan utvecklas. Närhet till en aktiv fritid med fler idrottshallar och badmöjligheter exempelvis kring Edsviken. Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar har ett snabbspår inom vården. Öppettider på vårdcentraler vissa kvällar och helger.

Familjegarantin

Syskonförtur i skolan. Stopp för skip-stop-tågen för att livspusslet ska kunna fungera. Familjerådgivning ska erbjudas som e-tjänst. Förstagångsföräldrar får gratischeck till familjerådgivning.

Trygghetsgarantin

Områdespoliser i olika kommundelar. Stöd till nattvandrande föräldrar. Trygghetskameror på utsatta områden. Välstädad kommun och stadsträdgårdsmästare. Fler mobila fritidsledare och samordnade fritidsgårdar.

Seniorgarantin

Nya trygghetsboenden byggs. Alla över 85 år ska rätt att få anpassat boende. Stöd ideella föreningar som ordnar mötesplatser. Seniortaxa i idrottshallarna. En utbyggnad av Sim- och sporthallen med varmvattenbassäng

Samhällsbyggnadsgaranti

Villa- och parkstaden värnas med varsam exploatering. Sollentuna ska växa med förnuft. Kulturkommunen stärks med en ny scen för konst o kultur. Samverkan med näringslivet ska bli ännu bättre. Den ideella sektorn tas tillvara också med socialt företagande.

Läs hela numret Ditt Sollentuna nr 2/18 här:

Ditt Sollentuna 2-18

 

 


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer

Se filmen som presenterar våra främsta politiker i Sollentuna


Läs mer