• Maria Larsson besökte Sollentuna o Akedo omsorg

  akedo omsorg

  Vår äldreminister Maria Larsson besökte i sommar Sollentuna och Akedo omsorg. Tack vare kristdemokraterna och Alliansen har Lagen om valfrihet (LOV) gjort det möjligt för VD Maria Zaade att bilda bolaget och utveckla det till det goda omsorgsföretag det är idag.

  – När jag kom hit till Sverige för 20 år sedan sökte jag och fick omedelbart jobb inom hemtjänsten, berättade Maria Zaade för äldreministern. Jag jobbade vidare inom Sollentuna kommuns egen hemtjänstföretag, Solom. När LOV blev lag bildade jag företaget Akedo omsorg. Nu har vi cirka 140 anställda!

  – Vi hoppas att den utveckling kristdemokraterna och Alliansen startat kan fortsätta, säger hon.

  Akedo omsorg blev rankade som det bästa hemtjänstföretaget med över 10 anställda när Sollentuna kommun redovisade en kvalitetsredovisning.

  – Ni har förverkligat drömmar jag hade när jag tillträdde som minister, förklarade Maria Larsson inför ledning, personal, kunder, media och några av kristdemokraterna lokalt som var bjudna till en sommarlunch.

  – Vi kristdemokrater har velat skapa en äldreomsorg som är anpassad efter den enskilda personen. Vi är olika som människor med olika behov. Varför ska äldre som varit vana att bestämma och ta ansvar inte ha möjlighet att välja utförare av de hemtjänster man har rätt till?, frågade ministern retoriskt.

  När det gäller debatten om vinster i välfärden som vänstern nu gör till en valfråga, sa Maria Larsson:

  – När man likt Maria Zaade startar ett företag, tar hon en risk. Företaget kanske går med förlust de första åren och man jobbar som entreprenör inte en 40-timmarsvecka. Då är det rimligt att företaget måste kunna ta ut en vinst för att parera riskerna i ett företagande. Samtidigt ska vi vara ännu mer tydliga med att kvalitetsgranska de företag som släpps in på den här marknaden.

  Flera av de kunder Akedo omsorg har intygade det positiva med företagets policy. Bland annat att matcha kunder och personal på bästa sätt.

  – Min personal är mina pärlor, säger Maria Zaade. Men jag vet att olika människor passar olika bra ihop. Då gäller det att vara aktiv i matchningen och vi utgår alltid ifrån att kundens behov ska vara styrande.

  marialarsson besöker

  Eva Ireblad, kristdemokraternas representant i kommunens vård- och omsorgsnämnd, berättade om den värdighetsgaranti som nu håller på att formas där hon varit sammankallande i en arbetsgrupp.

  Magnus Ramstrand, gruppledare för kristdemokraterna och Anna von Essen var också med på denna fina sommarmiddag i Akedos lolkaler.