• Ny politisk plattform i Sollentuna

  I går skrev representanter för de tre allianspartierna i Sollentuna under en överenskommelse om samarbete för perioden 2013-2014. Vi tar ansvar för att Sollentuna ska fortsätta utvecklas inom alla områden. Vi säkerställer att kommunen fokuserar på jobben, på välfärdens kärna skola och omsorg, miljön och bostäder för ungdomar. De som undertecknade var Douglas Lithborn (M), Anna-Lena Johansson (FP) och Magnus Ramstrand (KD).

  – I det fortsatta arbetet med att utveckla Västra Tureberg, Helenelund och Rotebro lägger vi med denna plattform grunden bland annat för nya studentbostäder i Sollentuna. Vi kommer även arbeta utifrån den nya näringslivsstrategin. Fler bostäder för unga och ett bättre företagklimat gör att fler sollentunabor ska komma i arbete, vilket skapar mer resurser till välfärden.

  – Vi lägger stor kraft vid att kunna möta idrottsföreningarnas behov av fler halltider. Byggnationen av friidrottshallen planeras komma igång detta år. Vidare ska ett fotbollstält i Norrviken och en idrottshall i Rotebro uppföras. Dessutom planeras det för ytterligare två idrottshallar inom en fyraårsperiod

  – Kommunens miljö- och klimatarbete utvecklas vidare. Bland annat kommer vi tillsätta ett miljöutskott i kommunstyrelsen och en särskild miljökoordinator ska arbeta med de strategiska frågorna. Dessutom intensifierar vi arbetet med att minska buller och höga partikelhalter när de uppkommer runtom i Sollentuna.

  Några uppfyllda löften sedan 2010

  • Digitalisering av skolan har genomförts
  • Möjligheternas kontor har etablerats
  • Näringslivsstrategin är beslutad
  • Boulebana har kommit till stånd
  • Törnskogen och Rösjön har blivit naturreservat
  • Tryggt och snyggt finns i samtliga kommundelar
  • Skatten har sänkts

  Nyheter i den nya plattformen

  • Studentbostäder ska byggas
  • Fotbollstält Norrviken ska uppföras
  • Idrottshall Rotebro ska byggas
  • Två nya idrottshallar tillkommer inom fyra år
  • Miljöutskott i kommunstyrelsen tillskapas
  • Miljökoordinator tillsätts
  • Tuffare krav för att minska buller och höga partikelhalter
  • Helenelunds centrum utvecklas
  • Rotebro förnyas
  • Barnbokslut införs
  Swen Bergling (KD) och Magnus Ramstrand (KD). Foto: Janne Fjellstedt

  Swen Bergling och Magnus Ramstrand, som förhandlat den nya plattformen för Kristdemokraterna, är nöjda med överenskommelsen med Moderaterna och Folkpartiet.