Kristdemokraterna ska styra Sollentuna de kommande åren

Kommunledningen undertecknar överenskommelse om politiskt styre av Sollentuna för 2014-2018.

Pressmeddelande
7 oktober 2014

I dag har gruppledarna för Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna undertecknat en överenskommelse om samverkan under den kommande mandatperioden. Partierna är överens om ny politisk plattform, samverkansformer och vilka uppdrag som ska fördelas mellan partierna.

– Vi har ett bra samarbete mellan våra partier och ser fram emot att arbeta tillsammans den kommande mandatperioden för att göra en bra kommun ännu bättre. Vi står inför många utmaningar i vår växande kommun som vi ser fram emot att ta oss an, säger gruppledarna Douglas Lithborn (M), Anna-Lena Johansson, (FP) och Magnus Ramstrand (KD).

De tre majoritetspartierna kommer att ha var sitt kommunalråd. Uppdragen har fördelats enligt följande:

Moderaterna får ordförandeposterna i kommunstyrelsen, i den nya stadsbyggnadsnämnden (tidigare plan- och exploateringsutskottet), barn- och ungdomsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB.

Folkpartiet får ordförandeposterna i kommunstyrelsens miljöutskott, trafik- och fastighetsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Kristdemokraterna får ordförandeposterna i kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och i det lokala brottsförebyggande rådet.

Den 15 oktober väljs ny kommunstyrelse och den 10 december fattar kommunfullmäktige beslut om förtroendevaldas poster i nämnder och bolag för nästkommande år. Fram till dess pågår interna nomineringsprocesser i respektive parti.

Bilden. Foto: Sollentuna kommun.
Övre raden från vänster:
Lennart Gabrielsson, FP, Thomas Ardenfors, M, Carlos Romero, KD
Nedre raden från vänster:
Anna-Lena Johansson, FP, Douglas Lithborn, M, Magnus Ramstrand, KD

Här kan du ladda ner hela den politiska överenskommelsen (PDF, öppnas i nytt fönster) >>

 

För ytterligare information:
Magnus Ramstrand (KD)
Gruppledare
magnus.ramstrand@sollentuna.se
0739-152 141


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer