• KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa

  KD-kandidater som kommer att jobba för Ditt bästa i kommunen.

  I länken här kan du läsa hela tidningen Ditt Sollentuna nr 2/18 där våra toppkandidater till fullmäktigevalet den 9 september finns med.

  Ditt Sollentuna 2-18

  Här är några av de ambitioner KD Sollentuna har för de kommande åren:

  – Två nya idrottshallar och en ny kulturscen

  -Tillbyggnad av Sim- och sporthallen också med en varmvattenbassäng

  -Göra det möjligt att bygga nya trygghetsboenden

  -En flexibel och trygg hemtjänst

  -Fler områdespoliser i våra kommundelar

  -Syskonförtur återinförs i skolan

  -Bättre bullerskydd i samverkan med Trafikverket

  -Fortsatt vara en park- och villakommun och växa med förnuft.