• God Jul och Gott Nytt År

  KD glöggkampanj

  KD glöggkampanj utanför Sollentuna C

  Strax före jul var några från lokalavdelningen utanför Sollentuna C och bjöd på glögg och pepparkakor och delade ut vårt julkort! Trevligt och många fina samtal.

  Gruppledare Magnus Ramstrand har också gjort ett TV-inslag och önskat God Jul och Gott Nytt År som finns här på YouTube.

  Magnus Ramstrand har som ordförande i kultur och fritidsnämnden haft ett hektiskt år. En historisk händelse var när han var med och tog första spadtaget till den nya friidrottshallen som kommer att stå klar på Sollentunavallen under 2015 om allt går enligt planerna.

  Initiativ till nya idrottshallar i Rotebro och i Edsbergsområdet samt en inomhushall för fotboll på Norrvikens IP är andra spännande projekt.

  Den styrande majoriteten i kommunen, som består av kristdemokrater, moderater och folkpartister, har nu också tagit de första stegen för att förverkliga 126 studentlägenheter vid Malmparken.

  Inom äldreomsorgen har vi kristdemokrater, Eva Ireblad och Carin Lindell i vård- och omsorgsnämnden, varit pådrivande för att få fram en värdighetsgaranti, lagt en ribba på vilken nivå som sollentunabor kan förvänta sig av äldreomsorgen.

  Buller och partiklar är ett stort problem i vår kommun på grund av vårt utomordentliga läge. De som flyttar till Sollentuna har att ta ett personligt ställningstagande om man vill bo i en kommun som ligger centralt i Stockholmsregionen med allt det för med sig av nära kommunikationsläge. Men över 1000 personer ökar vår kommuns befolkning med varje år och snart är vi uppe i 70 000 invånare, en stor stad.

  Magnus Ramstrand har fått ett uppdrag som vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott.

  – För mig är det angeläget att vi tar alla chanser att bekämpa buller och partiklar och skydda invånarna i Sollentuna så långt det går inom ekonomiskt rimliga förutsättningar, säger han. Vi har en utmärkt relation till Trafikverket där vi för en dialog och även sätter press på den statliga myndigheten att leva upp till de normer som finns för de stora genomfartslederna.

  – Det är glädjande att Trafikverket kommer att lägga tyst asfalt som ett försök i Rotebro, en av våra mest utsatta kommundelar. Vi kommer också att samarbeta med Trafikverket för att skapa effektivare bullerskydd i Silverdal/Helenelund. Både som skydd mot trafiken på E4:an och E:18 samt mot järnvägen som trafikeras allt hårdare.

  Julen är en tid då vi ger varandra gåvor. Vi delar med oss. Det finns en stark kraft i denna grundläggande värdering som vi bär med oss. Det skapar ett bra Sollentuna för alla. Och vi kan alla bidra.

  Men för att stärka organisationer och ideella föreningar som gör mycket gott för andra, har Kristdemokraterna varit drivande för att ändra lagstiftningen för att stimulera generositet. Nu kan du alltså ge exempelvis 200 kronor i månaden till en välgörenhetsorganisation och få tillbaka 50 kronor som ett skatteavdrag. Läs mer på www.kristdemokraterna.se/gavor . Skatteverket har detaljerad information exempelvis om beloppsgränser och vilka organisationer som är godkända som gåvomottare.

  För oss Kristdemokrater räcker inte en jobblinje, vi vill stärka relationslinjen också, familjelinjen. Ibland ställs helt orimliga krav på att skolan, socialen eller samhället i stort ska lösa problem. Men familjens betydelse går inte att överskatta.

  Framför allt är julen en familjehögtid där relationer med nära och kära är viktigare än julklappar och mat. Oavsett om du har en jul med starka inslag av gemenskap och massor av klappar eller inte, så önskar vi kristdemokrater i Sollentuna dig en

  God Jul O Gott Nytt år