• Mer än bara en idé – viktig träff den 19 maj

    kanot

    – Vi kristdemokrater brukar ofta betona att samhället är så mycket större än staten. Det offentliga – som vi finansierar gemensamt – är oerhört viktigt och en omistlig del av den välfärd vi vill ha. Men det är inte tillräckligt!

    Det säger Gunnar Rubensson (KD), ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

    – Vi behöver också ha ett blomstrande näringsliv, och det brukar de flesta ha god insikt i. Men den tredje pusselbiten som ofta glöms bort är civilsamhället, det vill säga föreningar, samfund och olika ideella organisationer. Denna kraft är också nödvändig för ett gott samhälle. Jag är därför glad att vi hur har kommit ett viktigt steg åt rätt håll med en lokal överenskommelse mellan kommunen och civilsamhället, säger Gunnar Rubensson.

    För att komma vidare i denna process inbjuds nu alla intresserade till en träff den 19 maj, klockan 18.00 på Arena Satelliten, Allfarvägen 4. Anmälan skickas till overenskommelsen@sollentuna.se senast den 13 maj. Välkommen!