3 270 ”fattigpensionärer” i Sollentuna

Vi Kristdemokrater har tydligt deklarerat att vi vill se en satsning på de sämst ställda pensionärerna.

I Sollentuna bor 3 270 ålderspensionärer (2 720 kvinnor och 550 män) med hel eller delvis garantipension – den lägsta pension man kan ha. 6 777 kronor per månad för den som är gift och 7 597 kronor för den som är ogift. Det är inte mycket att leva på.

969 pensionärer har också ett bostadstillägg och 114 pensionärer har ett slags socialbidrag för äldre som kallas äldreförsörjningsstöd.

Vi Kristdemokrater står upp för en sund ekonomi i balans. Men när det finns ett litet utrymme att fördela, så är det de som har det allra svårast ekonomiskt som ska få stöd.

Kristdemokraterna har drivit och nu enats med resten av Alliansen om en glädjande satsning på en halv miljard till de sämst ställda pensionärerna.

Bostadstillägget höjs med 170 kronor per månad för de med lägst pension vilket innebär en sammanlagd förstärkning med nära 400 kronor för de som har de allra minsta marginalerna.

Alliansregeringen har genomfört skattelättnader för pensionärer vid tre tillfällen, där det senaste steget togs vid årsskiftet. Sammantaget har det gett pensionärer 5.000 till 10.000 kronor mer i plånboken varje år.

Magnus Ramstrand, KD
Sollentuna


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer