Förslag om utomhusbad i Sollentuna

Hägerstensbadet i Stockholm. Foto: Wikimedia Commons

Kommunfullmäktige har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att anlägga ett utomhusbad i kommunen. I utredningen presenteras två förslag till placering.

Kultur- och fritidsnämnden i Sollentuna kommun fick tidigare uppdraget att utreda förutsättningarna för att anlägga ett tempererat utomhusbad i Sollentuna. I utredningen som nu överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning presenteras två alternativa placeringar.

Utredningen har tittat på två alternativa lokaliseringar. Antingen på Edsbergs sportfält eller bredvid Sollentuna sim- och sporthall.

magnus_ramstrand_stor– Det har länge efterfrågats ett utomhusbad av Sollentunas invånare och jag tycker att förslaget om att anlägga ett sådant mellan Sollentuna sim- och sporthall och Landsnoravägen är mycket intressant, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Utredningen överlämnas nu till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer