KD Sollentuna presenterar paket för integration och mottagande

Den 1 mars trädde en ny lag i kraft som säger att alla kommuner ska vara med och ta emot ett visst antal människor som flyr. Vi kristdemokrater med vår människosyn ser en stor potential i de som kommer, så vi vill ge stöd och förutsättningar för en ny start hos oss. Som första parti i Sollentuna presenterar vi därför ett paket med lösningar för att mottagandet och integrationen ska bli så bra som möjligt.

Simon Olsson, ordförande för Kristdemokraterna i Sollentuna, skriver den här veckan i Mitt i Sollentuna om förslagen. Så här står det i debattartikeln:

Så får nyanlända en bättre start

Som första parti i Sollentuna presenterar vi ett paket med politiska lösningar för att mottagandet och integrationen av flyktingar ska bli så bra som möjligt. Vi vill ge fler möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, ge bättre förutsättningar att lära sig svenska och lyfta fram värderingarnas betydelse.

Världen förändras och tyvärr tvingas rekordmånga människor fly från sina hemländer. Under 2016 ska Sollentuna ta emot 216 flyktingar som har fått uppehållstillstånd och ha plats för cirka 40 ensamkommande barn och ungdomar. Självklart kan kulturkrockar lätt uppstå när det till exempel gäller jämställdhet, rättigheter och skyldigheter.

Eftersom vi tror på varje persons förmåga att ta ansvar vill vi gå längre än den samhällsorientering som nyanlända redan får. Ett av våra förslag är att införa en obligatorisk utbildning i Sollentuna kommun med fokus på samhällsorientering och värdefrågor.

När vi erbjuder en fristad i Sollentuna vill vi framför allt minimera hinder. Språket kan vara ett sådant hinder, men också att det är svårt att få jobb. Vi tänker arbeta för fler språkkaféer. Vi föreslår dessutom en utredning för att skapa en ”arbetspool”, liknande den veteranpool som ger sysselsättning för pensionärer.

Kristdemokraterna i riksdagen föreslog tidigt tydliga åtgärder för migration och integration. Flera av förslagen har blivit verklighet genom den breda överenskommelsen för hela landet. Nu har vi tagit arbetet vidare på lokal nivå i Sollentuna, utifrån de behov vi ser här.

Vi ser en stor potential i de människor som kommer hit och utifrån vår människosyn vill vi stötta och ge förutsättningar för att den som flyr ska få en ny start och bidra tillsammans med oss för att göra en bra kommun ännu bättre.

Simon Olsson
Ordförande, Kristdemokraterna i Sollentuna


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer