Kollektivtrafiken är viktig för Sollentunas utveckling

Pressmeddelande
27 april 2015

På dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att besvara en remiss från Storstockholms Lokaltrafik (SL) angående kommande trafikförändringar. För Sollentunas del kommer detta att innebära nedskärningar i såväl trafiken som kvalitén. Den styrande majoriteten, Nya Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, ser med oro på denna utveckling.

– Vi vill också särskilt lyfta fram vikten av att kollektivtrafiken måste finnas på plats i god tid när Väsjöstaden börjar byggas. De som flyttar in i vår nya kommundel ska kunna lita på att kollektivtrafiken finns och fungerar väl, säger kommunalrådet Magnus Ramstrand (KD).

– Vi förstår att SL står inför stora utmaningar och deras verksamhet måste självklart skötas enligt god ekonomisk hushållning. Kollektivtrafiken är dock ett viktigt medel för att Sollentunaborna ska kunna ta sig till både arbete och skola och därför är det avgörande med såväl god turtätheten, som förbättrad tvärtrafik, säger Douglas Lithborn(M), ordförande i kommunstyrelsen.

– Vår ambition är att ett bättre utbyggt cykelvägnät och en attraktiv kollektivtrafik ska medverka till att Sollentunas klimatavtryck kan minska. Det ska vara enkelt att lösa sitt vardagspussel utan att behöva vara tvungen att använda bilen varje gång, säger kommunalrådet Anna- Lena Johansson (FP).

 

För mer information:
Magnus Ramstrand (KD)
Kommunalråd
magnus.ramstrand@sollentuna.se


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer