Miljön blir bättre med mindre buller

Magnus Ramstrand (KD) med bullerskydd. (Montage)

I Sollentuna ska barn och unga få ett rent uppväxtklimat. Som vice ordförande i kommunens miljöutskott vill Magnus Ramstrand, KD, fortsätta utveckla Sollentuna så att vi bevarar balans mellan natur, stadsmiljöer och villasamhälle.

– Vi är en attraktiv kommun som varje år växer med drygt 1 000 personer. En stor utmaning för oss är buller och partiklar från vägar, järnvägen och flyget. Det är också ett pris vi får betala för att leva i en attraktiv region, ett stenkast från Stockholm city och Arlanda och Uppsala, konstaterar han.

Kristdemokraternas kommunalrådskandidat Magnus Ramstrand, är engagerad i miljöfrågorna.

– Vi arbetar intensivt med Trafikverket för att hitta kreativa lösningar på problem med buller och partiklar, säger han. Vi är nöjda med att hastigheten förbi Sollentuna kommer att sänkas till 80 km/tim och att Trafikverket provar tyst asfalt i Rotebro.

Kristdemokraterna vill få fram alternativa bullervallar på vägarna genom Sollentuna. Det finns många olika varianter inom EU, som exemplet på bilden visar. Det buller-
skyddet är från Italien.

En miljövänlig kommun satsar också mycket på det förebyggande arbetet. Kristdemokraterna vill ha naturskyddsområden som är tillgängliga även för rullatorer, barnvagnar och rullstolar. Vi vill ha en bra samverkan med föreningslivet och kommunens ideella krafter. Med en god miljö i vår kommun mår vi bättre både fysiskt och psykiskt, samtidigt som samhällets kostnader minskar.


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer