Nu finns Ditt Sollentuna nr 2 ute

Kreativa bullervaller, är det något för Sollentuna? undrar Magnus Ramstrand, vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott.

Kreativa bullervaller, är det något för Sollentuna? undrar Magnus Ramstrand, vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott.

Kristdemokraterna i Sollentuna producerar fyra nummer av Ditt Sollentuna inför valet i september. Kontakta oss på sollentuna@kristdemokraterna.se eller ramstrand@kristdemokraterna.se om du vill ha ett ex.
Trevlig sommar, önskar vi kristdemokrater i Sollentuna
På den här länken kan du se Ditt Sollentuna nr 2.

Kristdemokarterna_Sollentuna_nr2

Miljön blir bättre med mindre buller

Buller är ett växande folkhälsoproblem. I Sollentuna utsätts vi för ett ”bullerregn” i form av buller från både vägar, järnväg och flyg. Vi är en attraktiv kommun och vi lever i en attraktiv och expanderande region. Buller är ett fenomen som vi måste leva med men vi bör ännu bättre kunna anta utmaningar att skapa tystare miljöer.

Som vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott är jag tillsammans med övriga i majoriteten angelägen om att vi kommer fram med insatser som förbättrar miljön. Den tysta asfalten som ska testas i Rotebro är ett exempel. Hastighetsbegränsningen på E4 ett annat. Ett tredje är förhandlingar med Trafikverket om spårnära bullerskydd vid järnvägen mellan Silverdal och Helenelund.

Personligen är jag övertygad om att Trafikverket kan skapa bättre bullerskydd om bara viljan och prioriteringen görs rätt. Jag har inspirerats av vägbullervallar i andra delar av Europa (se fotomontaget där jag står vid en motorväg i Italien). Ljudabsorberande material finns av olika slag. Vi som kommun ska ställa krav på Trafikverket. Jag tycker vi som kommun kan vara med och samfinansiera lösningar som gör att Sollentuna får en bättre miljö.

Magnus Ramstrand, KD
Vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer