Polisen måste rensa Sollentuna från illegala vapen

Under ett par nätter har de centrala delarna av Sollentuna, Tureberg, drabbats av skottlossningar, till och med användandet av automatvapen. Detta är djupt oroande. Vi som bor i Sollentuna har höga förväntningar på att polisen klarar av att få fast förövarna o rensa kommunen från illegala vapen.

– 17000 av Sollentunas invånare bor i kommundelen Tureberg. Vi känner oro för våldet o att tunga vapen finns illegalt här, säger kommunalrådet Magnus Ramstrand, KD, ordförande i kommunens brottsförebyggande råd.
– Som kommun får vi fortsätta utveckla, tillsammans med familjer, föreningar o företag, det brottsförebyggande o trygghetsskapande arbetet.

Tyvärr är det kriminella gäng som gjort livet otryggare i en annars hyfsat trygg del av Sollentuna – västra Tureberg med miljonprogrammen kring Malmvägen.

– Polisens nya organisation med områdespoliser måste implementeras snarast, säger Magnus Ramstrand. Enligt den plan polisen har ska det finnas en områdespolis per 7000 invånare. Det skulle öka polisens närvaro i lokalsamhället vilket är en grundtanke i den nya polisorganisationen.

Frånsett en liten grupp som valt den kriminella banan, är turebergarna skötsamma o de allra flesta trivs i området o känner trygghet. Kriminella gäng som mutar in olika områden där ofta knark o stora pengar är inblandade är förhållandevis få men förstör för alla andra.
– Rekrytering av väldigt unga till gängen är ett allvarligt problem där många olika aktörer behöver samverka. Vi kommer inte överge eller ge upp. Det finns många goda krafter oxå i denna kommundel i vår till antalet inv, 70000, stora kommun, säger Magnus Ramstrand.

PS.
Ett kort klipp från Magnus Ramstrands medverkan idag 11/7 i P4 Stockholm.
Oro i Sollentuna efter skottlossningarna – P4 Stockholm http://t.sr.se/29PFDUB


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer