Skola i Fågelsångsparken

Vi ska bygga en helt ny skola som ersätter nuvarande Töjnanskolan. Där kommer vi också att bygga en fullstor idrottshall. Både skola och idrottshall behövs när de centrala delarna av kommunen växer.  Under tiden den nya skolan byggs behöver vi plats för en tillfällig skola.

Vi tycker, efter att letat med ljus och lykta, att den bästa platsen är västra delen av Fågelsångsparken. Vi förstår att det här beslutet har inneburit en frustration för många. En demokrati består av aktiva medlemmar. De som nu starkt engagerat sig mot placeringen av en tillfällig skola i Fågelsångsparken, har visat ett stort engagemang. De vill inte att vi bygger i parken och tar ned den allé av granar som är dominerande i den västra delen.

Mängder av överklaganden har skett. Insamling till advokatkostnader har gjorts. Det visar ett enastående engagemang. Det är demokratins kärna. Men. Demokrati är också att respektera majoriteten och fattade beslut. En klar majoritet i fullmäktige har beslutat att genomföra beslutet om en tillfällig skola i Fågelsångsparken och att därefter när nya Töjnanskolan är klar, återställa parken till en fin miljö, bättre än den som är nu.

– Det blir en fin miljö för elever och personal tills den nya skolan är klar. Sedan ska parken återställas och bli bättre än den är idag, säger Carlos Romero, KD, vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer