Sollentuna får jour för män som blivit utsatta för våld

Bert Christiansson (KD) och föreningen Akilles.

Nu startar föreningen Akillesjouren i Sollentuna. Jouren för män som är utsatta för våld i nära relationer är den första i sitt slag i Sverige.

– Män och pojkar som utsätts för våld och kränkande behandling har tidigare inte uppmärksammats i tillräckligt hög grad. Därför är det ett angeläget område denna nya förening sätter fokus på, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande för Brottsförebyggande rådet i Sollentuna kommun.

Akillesjouren ska verka mot våld och förtryck av män i nära relationer. Föreningen ska stötta män som blir fysiskt eller psykiskt misshandlade i en nära relation och arbeta för att synliggöra problematiken.

 

På bilden: Bert Christiansson från Kristdemokraterna i Sollentuna (tvåa från vänster) tillsammans med bland andra Glenn Forestgate, ordförande för Akilles.


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer