Sollentunabo påverkar Europas seniorpolitik

Kristdemokraterna har ett särskilt seniorförbund – Kristdemokratiska Seniorförbundet – som syftar till att lyfta fram de äldre intressen, rättigheter och bestående livskvalitet.

Som en av tre delegater från Sverige har Sonia Lunnergård från Sollentuna deltagit i den europeiska äldreunionens ESU:s (European Senior´s Union) 20-årsjubileum som arrangerades i Bryssel första helgen i november.

– Det var fantastiskt spännande att få möta vitala seniorer från 27 olika länder i Europa och ta del av mångas rika erfarenheter och förslag till hur vi ska arbeta framåt för en trygg och rättvis framtid på vår kontinent, säger Sonia Lunnergård.

En särskild höjdpunkt var den deklaration som antogs och som på ett tydligt sätt markerar värderingarnas betydelse för ett gott samhälle.

– Ekonomisk tillväxt och fördelning av resurser är viktigt, men för att det ska bli en långsiktigt hållbar utveckling måste politiken förankras i personalism och den judiskt-kristna människosynen. Den pågående migrationskrisen utmanar oss att ge svar som betonar humanitet och solidaritet. Den idétradition som de olika kristdemokratiska partierna är rotade i behövs mer än på länge, säger Sonia Lunnergård.


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer