Kristdemokraterna har vind i seglen

Demokratitorget i Sollentuna Centrum

Demokratitorget i Sollentuna Centrum

Vi har pratat med massor av människor. Både vid valstugan på Turebergs torg – just nu förvandlat till demokratitorget – och runt om i kommunen. Vi kristdemokrater märker en positiv valvind. Vi får många uppmuntrande ord. Det ser ut som om vi bryter ny mark! Vi ser fram emot en bra valspurt då vi ger järnet för att nå ett stort inflytande för kristdemokratisk politik.

Bra budskap från Göran Hägglund

Bra budskap från Göran Hägglund

Göran Hägglund har gjort en bra valrörelse och tillsammans med övriga i Alliansen ger ett stabilt intryck. En ekonomi i världsklass och ett friare liv med mer pengar i plånboken för miljoner människor. Räcker inte det? Mot oss står en oerfaren Stefan Löfven som också uppträtt fackpampmässigt, exempelvis mot Annie Lööf. Och han har med sig ett vänsterparti som han egentligen inte vill regera med och ett miljöparti som glidit åt vänster och inte vill ha tillväxt. Dessutom riskerar Fi att komma in och där samlas också en massa tillväxtfientliga och orealistiska viljor.

Partiledarna i Sollentuna på plats för utfrågning

Partiledarna i Sollentuna på plats för utfrågning

Partiledarna i Sollentuna har vid två tillfällen frågats ut i Sollentuna Centrum. Korta ja och nejfrågor och några utvikningar. Det är tydligt att vi har en skiljelinje mellan att bevara mångfald och valfrihet i skola, vård och omsorg mot en kommunalisering och politisering av den sektorn. Vi har en skiljelinje mellan de som vill fortsätta expansion och tillväxt mot de som vill lägga sordin på utvecklingen.
Vi har också en skiljelinje mellan de som vill styra och bestämma över hur familjerna vill ha sin barnomsorg och uttag av föräldraförsäkring mot oss som vill stå bakom föräldrarna och stötta dem i deras val. Varje familj är unik och likaså varje barn. Vi kristdemokrater är liberala i den frågan. Vi ger familjer frihet.

Och en skiljelinje går mellan det enda parti som vill stänga ute nödlidande flyktingar och vi andra som vill visa medmänsklighet och omtanke. Jag sa i debatten att vi i Sverige har haft fred i 200 år. Nu pågår förfärande krig inte minst i Mellanöstern där både krista och muslimer slaktas. En liten grupp kommer hit. Vi vill klara denna situation inte sätta ut gränsvakter.


Vi ökar satsningen på skolan!

Tegelhagsskolan i Helenelund. Foto: Bengt Bäverman/Wikimedia Commons

Pressmeddelande
14 maj 2014

I dag presenterar majoriteten en satsning på skolan på 5 miljoner kronor ytterligare från och med budgetåret 2014.

En ansvarsfull ekonomisk politik och fler sollentunabor i arbete gör det möjligt för Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna i Sollentuna att fortsätta satsa på skolan. Tidigare i år fattade vi ett beslut om en satsning på lärarnas löner på 9,5 miljoner kronor från 1 april 2014. Vi är oerhört stolta över rektorernas och lärarnas arbete. Den satsning vi nu gör på ytterligare 5 miljoner kronor redan i år skapar förutsättningar för att skolorna ska bli ännu bättre.

 

För mer information:
Magnus Ramstrand (KD)
Ledamot i kommunstyrelsen
magnus.ramstrand@sollentuna.se
0739-152 141

Douglas Lithborn (M)
Ordförande i kommunstyrelsen
Douglas.Lithborn@sollentuna.se
0707 466518

Anna-Lena Johansson (FP)
1 vice ordförande i kommunstyrelsen
Anna-lena.johansson@sollentuna.se
0739 152206

Maria Stockhaus (M)
Ordförande Barn- och ungdomsnämnden
0739 152264
maria.stockhaus@sollentuna.se


Gott Nytt År!

nyårVi går in i 2014 med förväntan och arbetslust. EU-valet i maj och kommun-, landsting- och riksdagsval i september kommer att prägla året.
Vi vet nu vilka personer som kommer att toppa partiets listor i både EU-valet (Lars Adaktusson, Ebba Busch,), riksdag (Göran Hägglund, Emma Henriksson)- och landstingsvalet (Ella Bohlin, Eva Lannerö). Listan för kommunvalet i Sollentuna spikas på årsmötet den 10 februari.

I Sollentuna, som är en av de ekonomiskt starkaste kommunerna i regionen, kan vi se tillbaka på en bra befolkningsökning – cirka 1000 personer per år. Vi är snart uppe i 70 000 invånare.

Men expansion, särskilt i kommunikationsnära lägen, skapar utmaningar. Tack vare en offensiv kristdemokratisk bostadsminister, Stefan Attefall, skapas långsiktigt förutsättningar för att bygga i bullerutsatta lägen. Buller och partiklar är ett av våra stora utmaningar för framtiden. Sollentuna genomkorsas av E4:an med en ny anslutning av E18. Förbifart Stockholm kommer att mynna ut i Häggvik. Vi har Norrortsleden och Stäketleden. Dessutom stambanan med allt fler tåg och inflygningarna till Arlanda.

Efter diskussioner med Trafikverket kommer vi nu att få tyst asfalt i Rotebro som ett test. Vi kommer också att intensifiera vårt bullerskydd i de södra delarna av kommunen.

En bra skola är en av anledningarna till att vi i Sollentuna får allt fler som vill bo i kommunen. Vi har bland de bästa skolorna i landet. Ett hårt arbete och fokus på utbildningsuppdraget och en stark digitalisering av skolan är faktorer som bidragit till detta.

Som ordförande i kultur- och fritidsnämnden har Magnus Ramstrand ansvar för en expansiv del av kommunens liv. Ny friidrottshall har börjat byggas, likaså är två fullstora idrottshallar långt framme i planeringen. Likaså en elvamanna fotbollshall.

Inom kulturlivet är det Edsviksprojektet som sticker ut där vi nu drar igång en slottsteater på nyåret. Första uppsättningen är Malla och kärleken. Samtliga föreställningar är slutsålda. Med våra grannkommuner i norrort har vi ett befolkningsunderlag på cirka 250 000 invånare. Nog bör det finnas utrymme för kultur här också, inte bara inne i Stockholm city!

Inom äldreomsorgen har vi kristdemokrater varit drivande för att få fram en värdighetsgaranti – en slags ribba på vad brukare och anhöriga ska kunna förvänta sig att kommunen ställer upp med. Denna värdighetsgaranti håller som bäst på att implementeras just nu.

Som ordförande i kultur- och fritidsnämnden har Magnus Ramstrand också satt ett särskilt fokus på att barn med funktionsnedsättning ska erbjudas bra fritidssysselsättningar. Vi har gått med i ett regionalt digitalt nät som visar var i regionen det finns aktiviteter för barn och ungdomar. Kommuner behöver samverka för att skapa fler möjligheter. Här i Sollentuna har vi både dans och musikcafé samt Sollentuna melodifestival för personer med funktionsnedsättning.

Magnus Ramstrand är ordförande i Brottsförebyggande rådet i Sollentuna. Vi kan se tillbaka på ett bra 2013 som ger hopp inför 2014. Den trygghetsmätning vi gjorde under året visar att allt fler känner sig trygga i vår kommun. Vi har många frivilliga som nattvandrar och tar bort klotter, är med i grannsamverkansföreningar och deltar som frivilliga chaufförer i grannsamverkansbilen, stöder skolorna som rastfaddrar. Det civila samhället går inte att överskatta!

I teamet av kristdemokrater i Sollentuna finns många duktiga och engagerade personer som är taggade inför valåret 2014. Vi står inför stora utmaningar, men ser fram emot året med tillförsikt.

Gott Nytt År!


Ny politisk plattform i Sollentuna

I går skrev representanter för de tre allianspartierna i Sollentuna under en överenskommelse om samarbete för perioden 2013-2014. Vi tar ansvar för att Sollentuna ska fortsätta utvecklas inom alla områden. Vi säkerställer att kommunen fokuserar på jobben, på välfärdens kärna skola och omsorg, miljön och bostäder för ungdomar. De som undertecknade var Douglas Lithborn (M), Anna-Lena Johansson (FP) och Magnus Ramstrand (KD).

– I det fortsatta arbetet med att utveckla Västra Tureberg, Helenelund och Rotebro lägger vi med denna plattform grunden bland annat för nya studentbostäder i Sollentuna. Vi kommer även arbeta utifrån den nya näringslivsstrategin. Fler bostäder för unga och ett bättre företagklimat gör att fler sollentunabor ska komma i arbete, vilket skapar mer resurser till välfärden.

– Vi lägger stor kraft vid att kunna möta idrottsföreningarnas behov av fler halltider. Byggnationen av friidrottshallen planeras komma igång detta år. Vidare ska ett fotbollstält i Norrviken och en idrottshall i Rotebro uppföras. Dessutom planeras det för ytterligare två idrottshallar inom en fyraårsperiod

– Kommunens miljö- och klimatarbete utvecklas vidare. Bland annat kommer vi tillsätta ett miljöutskott i kommunstyrelsen och en särskild miljökoordinator ska arbeta med de strategiska frågorna. Dessutom intensifierar vi arbetet med att minska buller och höga partikelhalter när de uppkommer runtom i Sollentuna.

Några uppfyllda löften sedan 2010

 • Digitalisering av skolan har genomförts
 • Möjligheternas kontor har etablerats
 • Näringslivsstrategin är beslutad
 • Boulebana har kommit till stånd
 • Törnskogen och Rösjön har blivit naturreservat
 • Tryggt och snyggt finns i samtliga kommundelar
 • Skatten har sänkts

Nyheter i den nya plattformen

 • Studentbostäder ska byggas
 • Fotbollstält Norrviken ska uppföras
 • Idrottshall Rotebro ska byggas
 • Två nya idrottshallar tillkommer inom fyra år
 • Miljöutskott i kommunstyrelsen tillskapas
 • Miljökoordinator tillsätts
 • Tuffare krav för att minska buller och höga partikelhalter
 • Helenelunds centrum utvecklas
 • Rotebro förnyas
 • Barnbokslut införs
Swen Bergling (KD) och Magnus Ramstrand (KD). Foto: Janne Fjellstedt

Swen Bergling och Magnus Ramstrand, som förhandlat den nya plattformen för Kristdemokraterna, är nöjda med överenskommelsen med Moderaterna och Folkpartiet.


Nu sänks skatten i Sollentuna

En ansvarsfull ekonomisk politik och en befolkning med hög skattekraft möjliggör för Alliansen i Sollentuna att sänka skatten 2013. Skattesänkningen blir 10 öre och motsvarar 16 miljoner kronor. Liksom tidigare kommer Sollentunaborna att ha den femte lägsta skatten i Stockholms län.

– Sollentuna har gått med överskott de senaste åren och det är inte rimligt att fortsätta överbeskatta Sollentunaborna. Samtidigt är det glädjande att vi har möjlighet att göra viktiga förstärkningarna i budgeten för 2013, säger Douglas Lithborn (M), kommunstyrelsens ordförande.

Trots skattesänkningen har vi utrymme att göra flera välbehövliga satsningar. Skolan och inte minst läraryrkets status är en prioriterad fråga även kommande år och Alliansen planerar också en större satsning inom vård- och omsorg. Vi ökar fokus på miljöfrågor samt snabbar på takten av utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet. Vi ser dessutom ett behov av att underlätta för de som utövar fritidsaktiviteter att få plats i kommunens idrottsanläggningar.

Beslut om budgeten fattas på kommunstyrelsen den 31 oktober och kommunfullmäktige den 14 november.

Kontakt:

Douglas Lithborn (M)
Kommunstyrelsens ordförande
070-746 65 18 070-746 65 18
douglas.lithborn@sollentuna.se

Lennart Gabrielsson (FP)
Kommunalråd
070-543 51 22 070-543 51 22
lennart.gabrielsson@sollentuna.se

Magnus Ramstrand (KD)
Gruppledare
0739-15 21 41 0739-15 21 41
magnus.ramstrand@sollentuna.se

Anna Myrhed (C)
Gruppledare
070-334 12 86 070-334 12 86
anna.myrhed@sollentuna.se


Sollentunabor kan ta direkttåg till Arlanda

Pressmeddelande från alliansen i Sollentuna

 Äntligen kan Sollentunaborna ta pendeltåget direkt till Arlanda

Alliansen i Sollentuna välkomnar beskedet att det den 9 december blir möjligt att ta pendeltåget direkt till Arlanda från Sollentuna. Landstingfullmäktige fattade den 18 september beslut som säkerställer finansieringen.

Därför kan pendeltågstrafik från Älvsjö till Uppsala nu komma i gång. Arlanda ska vara en av pendeltågsstationerna. En extra avgift vid avstigning i Arlanda kommer dock att tas ut, liksom nu för Upptåget. I högtrafik går pendeln Tumba-Uppsala tur och retur.

”Det är välkommet att Sollentunaborna nu äntligen kan ta pendeltåg direkt till Arlanda. Det blir ytterligare ett tillskott till våra redan goda kommunikationer och är viktigt för hela länets utveckling” säger Douglas Lithborn (M) kommunstyrelsens ordförande.

Mer information kan fås på SL:s webbsida.

För information:

Douglas Lithborn (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Douglas.lithborn@sollentuna.se, 070-7466518 070-7466518

Lennart Gabrielsson (FP)
Vice ordförande i kommunstyrelsen
lennart.gabrielsson@sollentuna.se, 070-543 51 22 070-543 51 22

Magnus Ramstrand (KD)
Gruppledare kristdemokraterna
magnus.ramstrand@sollentuna.se, 073-915 21 41 073-915 21 41

Anna Myrhed (C)
Gruppledare centerpartiet
anna.myrhed@sollentuna.se, 070-334 12 86 070-334 12 86


Häggvik och Helenelund behöver en sydlig pendeltågsentré

Sedan en längre tid har Sollentuna kommun agerat för att få SL och Trafikverket att ordna en sydlig pendeltågsentré till Häggviks station. Alliansen ser det som helt naturligt och mycket viktigt med tanke på den omfattande tillväxten av handel i södra Häggvik och att det finns mark i södra Häggvik som är planlagd för att bygga bostäder.

Inom kort kommer kommunen, tillsammans med de större fastighetsägarna i södra Häggvik, att öka intensiteten ytterligare i kontakten med SL och Trafikverket. Vi måste nu få ett klartecken från landsting och stat att den sydliga entrén ska byggas.

Södra Tegelhagen och Silverdal är områden där vi sett en omfattande inflyttning under det senaste decenniet. Vi står också inför att göra en kraftfull utveckling av Helenelunds centrum. Genom att på detta sätt knyta samman Silverdal och Helenelund ser vi möjligheten för fler att kunna promenera eller cykla till stationen utan att behöva använda bilen.

Under våren kommer alliansen i plan- och exploateringsutskottet att gå vidare med vad vi kallar ”slutförandet av Silverdal”. Vi står nu inför att ge direktiv för ändring av planerna för att, till viss del, skapa fler bostäder. I planen vill vi bland annat möjliggöra för en tunnel under Sollentunavägen, en tunnel som skulle kunna skapa en trygg och säker gång- och cykelväg mellan Silverdal och en ny, sydlig, pendeltågsentré till Helenelunds station.

I samband med detta arbete kommer vi därför även väva in behovet av en sydlig entré till Helenelunds pendeltågsstation. Vi ska också se över möjligheterna att skapa större och modernare parkeringsplatser för cyklar vid alla våra pendeltågsstationer.

Alliansen i plan- och exploateringsutskottet kommer nu att kraftfullt verka för att både Häggvik och Helenelund får sydliga pendeltågsentréer.

 

 

Thomas Ardenfors (M)

Ordförande i Plan- och exploateringsutskottet

 

Anna Myrhed (C)

Förste vice ordförande i Plan- och exploateringsutskottet

 

Per Gibson (FP)

Andre vice ordförande i Plan- och exploateringsutskottet

 

Magnus Ramstrand (KD)

Ledamot i Plan- och exploateringsutskottet


Alliansen satsar på föreningslivet

– Samhället byggs underifrån och de ideella krafterna är nödvändiga för att skapa ett bättre Sollentuna. Jag är glad att vi med denna satsning kan öka kommunens stöd till det viktiga arbete som utförs i de olika föreningarna, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Vår kommun har satsat kraftfullt på lokaler och idrottsanläggningar de senaste åren. Men det riktade stödet till föreningar har urholkats och det är en efterlängtad justering som vi nu gör, avslutar Douglas Lithborn (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt:

Magnus Ramstrand (KD)

Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden

0739-15 21 41 0739-15 21 41

 

Douglas Lithborn (M)

Kommunstyrelsens ordförande

070-746 65 18 070-746 65 18

 

Lennart Gabrielsson (FP)

Vice ordförande kommunstyrelsen

070-543 51 22 070-543 51 22

 

Anna Myrhed (C)

Gruppledare centerpartiet

070-334 12 86 070-334 12 86