Så här vill vi göra Sollentuna till en kommun för hela livet

Skatepark i Sollentuna.

Kristdemokraterna i Sollentuna vill att Sollentuna ska vara den bästa kommunen att växa upp i. Men vi vill också göra vår kommun bättre för andra delar av livet. Det övergripande målet är att skapa ett samhälle med en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, oavsett bakgrund och egna förutsättningar.

Låt barnen komma först
• Höjd maxtaxa ger mer resurser för att
få mindre barngrupper i förskolan
• Inrätta en familjecentral i Helenelund
• Barnperspektiv på all samhällsplanering
• Mer ekologisk mat på förskolor

En skola för livet
• Håll fast vid fokus – Sollentuna ska ha Sveriges bästa skola
• Låt lärare vara lärare – inget detaljstyrande från politiken
• 24-timmars garanti för kontakt med elevhälsovården
när själen gör ont
• Upprätta ansvarskontrakt mellan elev, föräldrar och mentor

För en aktiv fritid
• Ett utomhusbad i närheten av sim- och sporthallen
• Fler hallar – bl a i Viby, Tureberg/Töjnan och Helenelund
• Utveckla skolans samarbete med kultur och fritid
• Fortsätt förädla Edsviksområdet – alla sollentunabors gröna vardagsrum

När du är i arbetslivet
• Fortsätt mot målet att Sollentuna ska ha Sveriges bästa företagsklimat
• Mer utbyggd kollektivtrafik och separerade cykel- och gångbanor
• Oförändrad, låg kommunal skatt – skärp krav på upphandlingar
• Fortsatt förtätning av bostäder kring pendeltågstationerna

Vid utmaningar i livet
• Kommunen ska vara en förebild och anställa fler med
funktionsnedsättning
• Långsiktigt stöd till de jourer som arbetar med våldsdrabbade
• Droger ska motarbetas och missbrukare ska stödjas
• Fortsatt mottagning av ensamkommande flyktingbarn

På livets höst
• Ökad friskvård genom kultur och aktiv fritid
• Värna små lokala välfärdsföretag – de ökar mångfalden
• Öka stödet till anhörigvårdare
• Slopad biståndsbedömning i hemtjänsten från 85 år

 

Här kan du läsa hela vårt kommunprogram >>


KD kräver att glasögonbidraget höjs

Barn med glasögon. Foto: Pixabay (Public domain)

I våras uppvaktade en optiker i Sollentuna Kristdemokraterna och berättade om han allt oftare fick kontakt med familjer där barnen behöver glasögon för att hänga med i skolan. En del tysta barn sitter på en lektion utan att se ordentligt, utan att hänga med. De kan få huvudvärkstablett för att de går med spänning hela dagen.

Varför gör ni politiker inte något åt detta, frågade han. Då var det glädjande att kunna berätta att vi Kristdemokrater har drivit på i landstinget för att återinföra ett glasögonbidrag. Barn som har hörselnedsättning får hjälp. Lika rimligt är det att barn med synsvårigheter får hjälp.

Sedan i våras kan barn i Sollentuna på nytt få bidrag för glasögon. På Kristdemokraternas initiativ har glasögonbidraget i vårt landsting kommit tillbaka, men vi vill mer. Det bidrag vi infört är en bra start och gör stor skillnad jämfört med när det inte fanns något bidrag. Men reformen är inte fullständig. Nu kan barn upp till nio års ålder få bidrag med 500 kronor. Kristdemokraterna vill som ett nästa steg fördubbla summan och se över åldersgränsen.

Barn behöver kunna se för att hänga med i skolan. Det är något som inte går över vid tio års ålder. Glasögonbidraget gör stor skillnad för de mest ekonomiskt utsatta familjerna och är en viktig del i att ge barn och unga goda uppväxtvillkor.

En mer jämlik hälso- och sjukvård står i fokus för Kristdemokraternas politik. Socialdemokraterna tog bort glasögonbidraget 2004, ett beslut som har drabbat många familjer. Lever man på små ekonomiska marginaler blir läget akut när ett barn plötsligt är i behov av nya glasögon. Ingen ska behöva välja bort livsviktiga hjälpmedel till sina barn av ekonomiska skäl.


Nu inviger vi vårt nya utegym i Sollentuna

Nya utegymmet vid Segeludden

Nya utegymmet vid Segeludden


På familjedagen den 15 maj 2014 kl 16.00 inviger Magnus Ramstrand, ordförande i kultur och fritidsnämnden det nya utegymmet vid Segeludden på Strandvägen i Sollentuna.
– Utegymmet ligger gudomligt vackert vid Segeludden, berättar Magnus Ramstrand. Här passerar många sollentunabor varje dag och på helgerna är det fantastiskt att se både seniorer och ungdomar som jobbar längs Edsviken. Att vi nu kan inviga det här utegymmet är riktigt roligt. Det befrämjar verkligen en hälsosam livsstil för alla.

Utegymmet ligger vid Sollentuna båtklubb och segelsällskapets klubbstuga.
– Här är det många som naturligt rör sig, säger Magnus Ramstrand. Sommartid är det många familjer som tycker om att ha med sig en picnic och ligga i gräset intill gymmet. Gymmet kan säkert inspirera fler att börja motionera.

Gymmet är lätt att komma till och vikterna är anpassade så att även funktionsnedsatta ska kunna träna.
– Jag är glad att jag får vara med och skapa en möjlighet till aktivitet som jag vet är mycket efterfrågad, säger Magnus Ramstrand.


Familjepolitik grunden för god tillväxt

Ett bra team för KD; Lars Adaktusson, Marcus Birro, Ebba Busch Thor, Alf Svensson, Mikael Oscarsson.

Ett bra team för KD; Lars Adaktusson, Marcus Birro, Ebba Busch Thor, Alf Svensson, Mikael Oscarsson.

– En bra tillväxt förutsätter bra uppväxt, sa kristdemokraternas EU-kandidat Lars Adaktusson när han talade i samband med en familjemanifestation den 1 maj i Uppsala. Temat var Familjen först. Från Sollentuna deltog Magnus Ramstrand, Jens och Sonia Lunnergård samt Jan Better.

Marcus Birro var en annan av huvudtalarna. Han anknöt till en krönika i Expressen han skrivit som han fått mycket respons på. Den handlade om familjens ansvar för elever i skolan. Föräldrar kan aldrig abdikera och låta ”samhället” ta över. De lämnar vilsna individualister.

550 personer deltog i Kristdemokraternas tåg med Alf Svensson, Lars Adaktusson, Ebba Busch Thor och Mikael Oscarsson i täten. Vid St Eriks torg, utanför Domkyrkan tog firandet vid. Där mötte ytterligare åhörare upp så att man uppskattar besökarna till 900.
Marcus Birro uppmanade Kristdemokraterna att stå för sin politik trots motvind.
– Kristdemokraterna behöver stå rakryggade för den politik som ni har och som gör er till Sveriges bästa parti, sa han.

Ebba Busch Thor, som är en av toppkandidaterna på Kristdemokraternas EU-lista och kommunalråd i Uppsala, berättade om satsningar som nu görs i Uppsala att minska grupperna i förskolan

Lars Adaktusson var i sitt esse och talade om hans agenda i EU om han blir vald. Det var en hel del internationella utblickar.
– Mellanösterns enda demokrati, Israel, kan aldrig vara ett större problem än de brutala diktaturer som omger landet, sa han bland annat.
Han sa också att familjepolitik är en bra grund för arbetspolitik.

Mikael Oscarsson, som varit drivande i dessa 1 maj-tåg under de tio år de hållits slog fast att kvotering av föräldraförsäkringen inte har stöd bland svenska folket.
– Åtta av tio säger nej till en tvångskvotering av föräldraförsäkringen. Hela nio av tio om du frågar alliansväljare, sa Oscarsson. Familjepolitiken i dag drivs inte av barnets och familjens behov. Det finns liberala och socialistiska politiker som är mer än villiga att återuppväcka den radikala 68-socialismens avoghet mot familjen. Senast var det finansminister Anders Borg som tyckte att ökad produktion går före frihet för familjen.

Tidigare kommunalrådet i Solna, Malin Appelgren, var tydlig i sin kritik mot Anders Borg.
– Häpnadsväckande att han säger att vi genom att kvotera föräldraförsäkringen kan öka produktionen från kvinnorna med tio procent. Det visar ett materialistiskt systemtänk som är så långt från kristdemokrati man kan komma.


Här får Meetha Jansson Vitsippspriset 2013

I går fick Meetha Jansson ta emot Vitsippspriset vid en ceremoni i Sollentuna centrum. Hon får priset av Kristdemokraterna i Sollentuna för sitt engagemang för barn och unga i Sollentuna kommun med särskilda behov. Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd i Stockholms stad, delade ut priset eftersom den planerade prisutdelaren David Lega hade blivit sjuk.

Så här löd motiveringen:

Meetha Jansson är förälder till ett barn med särskilda behov. Detta har gett henne erfarenheter av att bland annat vara simlärare, skidlärare, ledsagare, vare med på rullstolsmaraton, fixa serviceboende, arrangera danskvällar och dra igång ett musikcafé.

Det är människor som Meetha som lyser upp vardagen och visar oss andra att alla kan göra något för någon annan. För detta brinnande engagemang vill Kristdemokraterna i Sollentuna ge Meetha Jansson Vitsippspriset år 2013.

 

Meetha Jansson tar emot Vitsippspriset 2013.

Meetha Jansson tar emot Vitsippspriset 2013. På bilden syns Carin Lindell, ordförande för Kristdemokraterna i Sollentuna, Magnus Ramstrand, gruppledare för Kristdemokraterna i Sollentuna, Meetha Jansson med sonen Klas samt prisutdelaren Ewa Samuelsson, biträdande socialborgarråd i Stockholms stad.


Sikte på framtiden efter Kristdemokraternas riksting

Sonia Lunnergård och Magnus Ramstrand var Sollentunas bidrag när Kristdemokraterna samlade ett 300-tal engagerade medlemmar i Karlstad för sitt riksting. Bland de hundratals förslag som debatterades och beslutades fanns framför allt de som handlade om barn och unga.

Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i. Vi i Kristdemokraterna i Sollentuna försöker göra vår del för att det ska bli verklighet. Vi sätter barnen först med fler stödjande åtgärder för familjer, satsningar för att fler elever ska klara skolan och åtgärder för att få in fler unga på arbetsmarknaden.

Magnus Ramstrand var delegationsledare för Stockholms läns distrikt. Han sammanfattar intrycken från rikstinget på sin blogg.

Här kan du läsa besluten om barns och ungas uppväxtvillkor i sin helhet.

Här är Sonia Lunnergård (till vänster) och Magnus Ramstrand på plats i Karlstad tillsammans med Uppsalas ”kommunpamp” Ebba Busch Thor, som på rikstinget valdes in i partistyrelsen:

Sonia Lunnergård, Ebba Busch Thor och Magnus Ramstrand på Kristdemokraternas riksting.


Nu satsar vi på spontanfotboll för barn och unga i Sollentuna

Magnus Ramstrand (KD), till vänster, med företrädare för Drive in-fotboll.Från och med i höst erbjuds barn och ungdomar i Sollentuna att delta i spontanfotboll på kvällar och helger under ledning av etablerade fotbollsledare.

Drive-in fotboll är ett socialt projekt med syfte att skapa möjligheter till spontanidrott, integration och positiva möten mellan unga och vuxna utan att kräva medlemskap i en idrottsförening. Projektet, som anläggningsföretaget SVEAB är initiativtagare till, är ett samarbete mellan SVEAB, kommunen, Djurgårdsandan och Sollentuna Fotbollsklubb för att ge ungdomar i Sollentuna en meningsfull fritid med motion och god gemenskap.

– SVEAB vill på detta sätt skapa förutsättningar för fler ungdomar att ägna sig åt spontanidrott under ordnade former. Vi vill skapa detta i den närmiljön vi verkar. Drive-in-fotboll är ett sätt för SVEAB att ta ansvar i den omgivning vi finns, och på det sättet synas i detta sammanhang, säger Tobias Andersson VD för SVEAB och initiativtagare till projektet.

Ungdomarna ska själva bestämma spelreglerna för hur matcher och träningar ska gå till utifrån värdeorden ”glädje, värdighet och respekt”. Äldre ungdomar och vuxna med lokal förankring kommer även att erbjudas en ledarutbildning för att själva utvecklas som tränare och ledare på träningspassen.

– Med Drive-in fotbollen vi vill erbjuda alla ungdomar, oavsett social bakgrund en spontan gemenskap och möjligheten att röra på sig, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt brottsförebyggande rådet. Det är också ett utmärkt exempel på bra samverkan mellan kommunen och företag och föreningsliv.

Drive-in fotboll bedrivs sedan 2006 då Djurgården IF startade verksamheten i Alby, sedan dess har verksamhet etablerats i Spånga, Tensta, Rinkeby och Kista.

– Vi har i samarbete med Botkyrka kommun och Stadsdelsförvaltningarna i Järvaområdet bedrivit Drive-In-Fotboll sedan 2006 med väldigt goda erfarenheter. En av de största framgångsfaktorerna i detta spontanidrottsprojekt är att skapa en tydlig lokal förankring där rekryteringen av ungdomar som vill ta ansvar för sitt eget närområde är en viktig strategi för att kunna vara långsiktig. Att sedan utbilda dessa ungdomar inom bland annat ledarskap ger dom en bra plattform att utvecklas som både ledare och människa, vilket vi ser som en förutsättning för att kunna påverka och vara delaktig, säger Johan Wilny, projektledare Drive-In-Fotboll, Djurgårdsandan. Målet är att Drive-in fotbollen ska bli en permanent verksamhet i Sollentuna.


Barnminister Maria Larsson besökte Sollentuna

I egenskap av att vara barnminister bjöds Maria Larsson den 11 september in till en öppen samtalskväll på biblioteket i centrala Sollentuna. Tillsammans med Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin och två representanter från socialkontoret ledde Magnus Ramstrand en öppen frågestund där en engagerad publik fick tillfälle att ställa frågor och komma med egna inspel.

Det fanns en bred samstämmighet hos alla att barnens bästa är något som ständigt måste betonas och att vi hela tiden ska sträva efter att lyssna på vad barnen själva säger och själva vill.

Sollentuna kommun har nyligen beslutat att införa ett så kallat barnbokslut, något som gladde både Maria Larsson och Elisabeth Dahlin. Det är ett bra instrument för att hålla ett vakande öga på att besluten leder åt rätt håll sett med barnens ögon.